Compartir
90 visitas
25
maig
2020

Ràpida adaptació i resposta dels Col·legis professionals a la situació creada per la COVID-19

 


La Comissió de Dones Professionals i Igualtat i la Sectorial d’Acció social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial, les dues liderades pel nostre Col·legi, han elaborat un informe a partir d'un qüestionari enviat als col·legis que integren la Comissió i la Sectorial perquè expliquessin les actuacions especials que han activat amb motiu de la COVID-19 i les seves derivacions socials i econòmiques.

Els resultats extrets posen de manifest la ràpida adaptació i resposta dels col·legis professionals a la situació creada per la pandèmia, posant en marxa diverses accions de suport a les col·legiades i col·legiats, així com, en alguns casos, a la població en general. 

Dels 32 col·legis professionals enquestats, el 100% han activat mesures per donar suport a la col·legiatura. En total, s’han implementat 132 mesures. Les tres més freqüents han estat facilitar informació, sobretot on line, utilitzant diferents canals i procediments (prop del 20%), organitzar la formació, les reunions i les conferències on line (18%) i reorganitzar els equips humans de treball propis propiciant el teletreball (16%). Sense dubte, uns dels principals mèrits dels col·legis, explica l'informe, és l'adaptació de tots els sistemes d'informació, formació i de reunió presencials al format online, i a més en un temps rècord. 

 

Accions per a la població i per a les persones afectades per la violència de gènere

Un total de 17 col·legis professionals també han impulsat mesures cap a la població en general, afectada directament o indirectament pel coronavirus, cosa que representa el 53% dels enquestats. Amb 46 mesures engegades, la meitat corresponen als sectors sanitari i social, i destaquen en nombre, l’atenció, la informació i l’assessorament on line o per telèfon (80%). També s'ha facilitat l’accés a medicaments, s'han atès consultes sobre prestacions socials, la custòdia compartida de fills i filles, sobre hipoteques i lloguers, sobre la situació dels autònoms i situacions laborals inestables, etc. 

Per altra banda, prop del 19% dels col·legis també ha posat en marxa 12 accions de suport específiques per a persones que pateixen violència de genere. 

Consulta l'informe sencer i els Col·legis participants 


 

 


 

Compartir