Compartir
1192 visitas
18
jun
2019

Primeres conclusions de la III Jornada de Treball sobre Habitatge

 


El passat 13 de juny, la Comissió d'Habitatge va realitzar la III Jornada de Treball sobre Habitatge que va congregar una setantena de professionals d'arreu de Catalunya que van compartir experiències, reflexions i propostes a l'entorn de la situació actual de l'habitatge. 

Israel Ureña i Gemma Barba, membres de la Comissió, van iniciar la jornada posant context a les problemàtiques actuals de l'habitatge i explicant la dinàmica de la trobada. Dividides en 4 grups, les assistents van tractar dificultats, bones pràctiques i propostes al voltant de tres eixos: l'emergència habitacional, el treball social i la seva relació amb el sistema judicial i el treball social amb les famílies. 

De la feina realitzada durant la jornada, van sortir unes conclusions que es donaran a conèixer més endavant, però la Comissió vol compartir algunes de les primeres idees que van sorgir

 • És clau poder treballar des de la prevenció per evitar el maltractament a les famílies i el desgast professional.
 • És cabdal acompanyar en els processos de pèrdua.  
 • Els col·lectius més vulnerables estan doblement afectats.
 • Emfatitzar en la importància de treballar amb la infància perquè sino també són doblement afectats quan es produeixen situacions de pèrdua d’habitatge. 
 • Posar l’atenció en les situacions de pobresa, com a població amb especial risc d’exclusió residencial (treballadors en situacions precàries, pensionistes amb rentes precàries, persones amb renda garantida, etc.).
 • Valorem que l'habitatge ha d’estar a les agendes polítiques i que ha de ser una voluntat política.
 • Demanar una legislació i normativa ajustada a la realitat socioeconòmica actual que reguli el mercat d’habitatge. És necessari legislar per facilitar una oferta esglaonada de mercat de lloguer, emergència social, mercat accessible, mercat lliure, entre d'altres.
 • Important millorar la coordinació entre l’administració local i l’administració de justícia. Polir els mecanismes per apropar els serveis socials i l'administració de justícia.
 • Millorar el treball conjunt entre l’administració i el tercer sector.
 • Les aliances amb moviments socials, administració, ciutadans i entitats del tercer sector són claus per tractar qualsevol situació de manca o de manca d’accés a un habitatge.
 • Clarificar rol del treball social per no assumir el que no ens toca.
 • Tenir protocols consensuats entre sistema judicial, oficines d'habitatge, agència habitatge, on la i el professional del treball social tingui veu i vot.
 • Seria important que des de la Generalitat es contemplessin mesures als contractes programa que se signen amb els municipis per atendre situacions de sense llarisme i altres situacions a l'entorn de l’habitatge. 

 

Compartir