Compartir
928 visitas
26
març
2019

Primera reunió del nou Consell Assessor de la RTS

 


El passat 18 de març va tenir lloc, a la seu central del Col·legi, la primera reunió del nou Consell Assessor de la Revista de Treball Social (RTS). Aquest consell el conformen 32 professionals reconeguts i reconegudes per la seva trajectòria professional i/o acadèmica, vinculats a institucions de diferents àmbits del treball social i de diferents territoris de Catalunya, Espanya i d’altres països d’Europa i d’Iberoamèrica.

En aquesta reunió, es va fer un repàs del nou projecte de la RTS, a implementar en els quatre anys vinents, que té com a principals novetats:

  • Publicació de tres números anuals: un monogràfic i dos números amb presentació lliure d’articles per tal de garantir que en cada número es tractin diversitat de temes que puguin ser d’interès per als professionals dels diferents àmbits d’intervenció.
  • Incorporació del sistema de Call for papers de manera periòdica per animar a la presentació d’articles juntament amb la possibilitat de recepció permanent d’articles.
  • Constitució d’un equip de revisors externs dels articles presentats que ens permeti la revisió per parells a doble cec dels articles presentats.
  • Disseny de la pàgina web de la RTS que faciliti la lectura de la revista, la presentació d’articles, la transparència en el sistema de valoració d’articles i faciliti la feina tècnica de l’equip de redacció.
  • Nou disseny de la RTS en la versió en paper tenint en compte criteris d’accessibilitat a persones amb dèficits visuals.​

 

Un dels temes que va generar una reflexió compartida va ser la necessitat d’equilibrar la presència d’articles de recerca i els basats en experiències professionals. En aquest sentit, es va evidenciar la necessitat de promoure i incentivar als treballadors i treballadores socials per a que publiquin sobre les seves pràctiques professionals.Les persones membres del Consell, tant les assistents, com les que no vam poder assistir presencialment, van aportar suggeriments enriquidors que s’incorporaran al projecte.

Compartir