Compartir
167 visitas
18
febr.
2021

Presentem aportacions a l'avantprojecte de Llei de Mesures de Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia

 


La Comissió de Mediació del Col·legi ha presentat una proposta de modificació de l’Avantprojecte de Llei de Mesures de Eficiència Processal del Servei Públic de Justícia, aprovat pel Consell de Ministres el passat mes de desembre. 

Aquest avantprojecte incorpora, entre altres novetats, la utilització preferent de sistemes de solució de controvèrsies, com és la mediació, per tal de recuperar la capacitat negociadora de les persones i evitar la confrontació. No obstant, des de la Comissió s'ha observat elements en el seu articulat que podrien ser contraris a l’esperit de la mediació i que no tenen en consideració el paper dels altres professionals en la gestió positiva de conflictes.

Entre altres aspectes obliga la presència d’advocats quan el mediador no és advocat, vulnerant el principi del caràcter personalíssim de la mediació i de la no possibilitat de delegar en terceres persones. L’actual redactat estableix dues categories diferenciades de mediadors -els advocats i resta de professionals-, quan el coneixement i domini dels aspectes psicosocials esdevenen igual de necessaris que els jurídics per la resolució de conflictes. Per això, des de la Comissió valoren que "l'obligatorietat de la presència dels advocats durant el procés de mediació pot posar en risc els principis i els valors propis de la mateixa"

També es fa menció de noves figures sense donar una explicació detallada de la diferenciació de cada figura ni dels criteris per activar-ne una o una altra. Així mateix, es parla de què la formació requerida inclou aspectes socials, cosa que significa que entén la necessitat d’atendre aquests aspectes, però en canvi, no fa cap referència a la necessitat que les persones tinguin aquest suport ni es prioritza que siguin mediadors/es formats i amb expertesa en el cap psicosocial.

En general, la Comissió considera que aquest avantprojecte podría significar la deriva de la mediació cap a un procès primordialment jurídic i/o merament administratiu, en contradicció a la misió de la mediació d’establir-se com un sistema alternatiu al procès judicial o al menys, complementari.

A més, indiquen que hi ha el risc de que la mediació es converteixi en un simple tràmit abans d’iniciar-se un procés judicial y ensorra l’esforç que tants profesionals de diferents professions han fet per afavorir que les persones resolguin els seus conflictes en un paradigma no judicial però dins del marc legal.

Llegeix la proposta de modificació presentada per la Comissió de Mediació

 

Compartir