"No podem entendre el rol del treball social sense entendre que té el seu sentit a partir de la relació, les aliances, el vincle"

<p>.</p>

Conchita Peña, Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Acompanyada per una Junta de Govern experimentada i amb ganes de seguir fent visible la professió del treball social, Conchita Peña estarà al capdavant del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya durant els propers 4 anys com a Degana.

20
set.
2017

Conchita Peña és una dona inquieta, proactiva, familiar, compromesa amb la professió i amb ganes d’invertir esforços per continuar visibilitzant-la. Amb més de 25 anys d’experiència en l’àmbit sanitari hospitalari dins l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el seu recorregut professional posa en valor la reflexió ètica en la presa de decisions professionals en Treball Social i la justícia social. En el seu temps lliure li agrada llegir novel·la negra, acció i misteri; lectures que l’extrapolin a una realitat diferent i que li permetin relaxar la ment. Aficionada al cinema, té predilecció per aquelles pel·lícules que connecten amb la realitat social i els dilemes bioètics.

Quins van ser els motius què et van portar a presentar-te per Degana?

D’entrada no m’ho havia plantejat mai. El meu objectiu professional no contemplava estar al capdavant de la representació de la col·legiatura. Ha estat la meva trajectòria professional, el meu entorn i la meva vocació, el que em va portar a connectar amb una sèrie de persones que van fer una aposta decidida perquè jo pogués entomar aquest lideratge. Em vaig sentir còmode des d'un incici amb aquesta proposta perquè sóc una persona compromesa amb el treball social. Ser Degana és un repte, però és un repte que assumeixo amb responsabilitat, passió i il·lusió.

 

Tenint en compte la teva vessant professional, quins valors pots aportar al Col·legi?

Per suposat la reflexió des del punt de vista de l’ètica i la deontologia. Es tracta d’un valor que es pot impregnar transversalment en les líneis estratègiques del pla de treball de la nostra Junta. També puc aportar l'experiència en la gestió de les organitzacions des de la mirada del treball social. Si ens centrem en els valors més personals que puc aportar són el compromís amb la professió i la capacitat de prendre decisions de manera responsable. També tinc molta inquietud per crèixer i adquirir nous coneixements. Aquesta inquietud em predisposa a interaccionar amb altres àmbits de treball per apropar-me i conèixer la manera de fer i traslladar aquest coneixement al funcionament del Col·legi i de les col·legiades. Tanmateix tinc un tarannà conciliador i dialogant davant de situacions de crisi i de molta pressió, reaccionant amb serenor i responsabilitat. Evidentment, penso que aquest tarannà pot suposar un valor afegit davant la presa de decisions complexes, tenint en compte que el context social actual és de molt alta complexitat.

 

Quin enfoc utilitzaràs en les teves polítiques de visibilització del treball social?

M’agradaria començar dient que tot i que estic ocupant un càrrec directiu en el meu lloc de feina, el meu enfoc no és essencialment polític. Estic convençuda que per posicionar i visibilitzar el treball social ho hem de fer des de l'empoderament de la professió, des de l'expertesa tècnica de les nostres intervencions, posant en valor la nostra disciplina i coneixement, fent evident allò que és propi de la intervenció del treball social i que cap altre professió pot fer.   

Aquesta visibilització ja iniciada en l'anterior legislatura de manera potent i consistent, nosaltres la continuarem impulsant i donant a conèixer des dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, a més d'incrementar les nostres relacions amb els agents socials i les institucions. Es tracta de dur a terme una bona estratègia acompanyada d’una bona comunicació.

 

Com descriuries a la nova Junta?

Vull destacar la complementarietat entre les persones que continuen de la Junta anterior i la nova,  ja que uns aporten el vagatge de l'experiència en l’organització, el que em genera molta confiança i molta tranquil·litat, i els nous membres aporten una energia renovada i, evidentment, coneixement i expertesa. Estic encantada, molt contenta amb aquesta la Junta. Hem començat ara al setembre a ple rendiment i tenim moltes ganes d’engegar nous projectes que anirem desenvolupant i comunicant.

 

Quins són els objectius d’aquesta nova Junta pels propers 4 anys? Quin objectiu dels proposats en campanya duran a terme primer? Per què?

La nostra candidatura vol continuar canviant la percepció que té la societat dels treballadors i treballadores socials. No podem entendre el rol del treball social sense entendre que té el seu sentit a partir de la relació, les aliances, el vincle. És des d’aquesta idea principal que continuarem teixint relacions. 

La nostra línia estratègica passa per mantenir i potenciar el que s’ha aconseguit fins ara. També volem ser un punt de referència en l'impuls d'accions formatives. És per això que continuarem treballant en postgraus, màsters i cursos que es considerin rellevants per millorar la pràctica i l'expertesa del treball social. Incorporarem la perspectiva de gènere a la vida col·legial i continuarem apostant pels Grups de treball i les Comissions i, a més, potenciarem la participació de la col·legiatura per que tot això és difícil sense les persones col·legiades i expertes.

 

Quin paper ocupen les delegacions territorials en aquesta legislatura?

Les delegacions territorials són importants i destaquen per tenir equips molt proactius. Plantejar la possibilitat que els territoris estiguin més presents en la Junta Permanent i les decisions de govern.

 

Què cal fer per a que el Col·legi esdevingui una organització indispensable pels polítics a l'hora de prendre decisions que tenen a veure amb els drets de la ciutadania?

Que siguem indispensables és on ens agradaria arribar. Hem de ser un element clau a l’hora de desenvolupar accions en pro dels drets a la ciutadania, com per exemple el de la Renda Garantida de Ciutadania. Hem d’aconseguir el nivell de participació i protagonisme en aquelles àrees que són pròpies del treball social. Es tracta, doncs, d’estar presents i fer aportacions; estar en els moments i llocs importants i per aquest motiu seguirem sumant amb plataformes i tindrem presència en òrgans de participació, entre d'altres, oferint i promovent la perspectiva des del treball social en defensa dels drets socials. 

Per Marta Ribas