Esteu aquí

Compartir
1301 visitas

"L'objectiu és atorgar una opinió professional respecte els fets judicials que sol·licita el tribunal"

<p>.</p>

Sorgit de la col·laboració amb la Universitat de Vic i el Col·legi, la quarta edició del Postgrau en Peritatge Social té com a finalitat l'especialització en ciències socials forenses dels professionals de l'àmbit social.

14
jun
2018

.

Mertixell Ortí, Matilde González i Sílvia Madrid, coordinadores de la quarta edició del Postgrau en Peritatge Social.
postgrau peritatge social, peritatge social

Meritxell Ortí (Txell) -A l'esquerra de la fotografia-
Diplomada en Treball Social. Graduada en Criminologia i Política Criminal. Postgrau en Violència de Gènere. Formació continuada en Família, Infància, Peritatges judicials penals i civils. Docent del Màster de Dret de Família i Infància de la Universitat de Barcelona. Docent del Seminari de l’Àrea d’Instrucció de l’Escola Judicial sobre proves judicials. Estudis de recerca en Violència de Gènere; Custòdia Compartida i d’Intervenció amb infants. Membre de la comissió de Peritatge Social del TSCAT. Actualment, treballadora social de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.   

Matilde González (Mati) -Al centre de la fotografia-
Diplomada en Treball Social. Postgrau en Intervenció Social sistèmica (ICESB). Postgrau en Mediació Familiar. Formació continuada en Família i Infància. Docència i Ponències en diferents Jornades relacionats amb la pràctica professional. Estudis de recerca en SAP (Síndrome d’Alienació Parental). Membre de la Comissió d’Infància i Família del TSCAT. Treballadora social de l’Equip d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família (EATAF) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Col.laboradora en l’elaboració de protocols d’actuació de l’EATAF.

Sílvia Madrid -A la dreta de la fotografia-
Diplomada en Treball Social. Postgrau interuniversitari en Estudis de Joventut. Màster en Joventut i Societat. Màster en "Intervención Social en las sociedades del conocimiento". Estudiant del Programa de Doctorat en Cures i Serveis Integrals en salut a la Universitat de Vic. Ha coordinat el Grau en Treball Social de la UVic i és docent i investigadora a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar. Membre del Grup de Recerca: M3O (Methodology, Methods, Models and Health and Social Outcomes) i col·laboradora de la Càtedra de Serveis Socials de Catalunya. Actualment combina la docència amb la pràctica assistencial en l’administració pública, coordinant l’Àrea de Pobresa i Inclusió Social del Consell Comarcal d’Osona.

 

 

Quina és la finalitat del postgrau en Peritatge Social?

Mati: La finalitat d’aquest postgrau és oferir els coneixements específics, teòrics i pràctics, necessarisper capacitar els professionals de l’àmbit social, per tal que puguin desenvolupar la funció de pèrit social en l’àmbit judicial.

Per llei està establert que els Jutges o Tribunals, en els diferents procediments judicials, poden sol·licitar el dictamen de pèrits quan els siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants. En aquest cas, el dictamen dels pèrits socials i, específicament, dels treballadors socials, pot ser d’ajut a l’hora d’avaluar la condició individual, familiar, econòmica i sociocultural d'una persona en una situació determinada per a un procés judicial.

Aquesta funció, que ja es ve duent a terme pels professionals que integren els equips públics, cada vegada està agafant més força en l’àmbit privat, i d’aquí la importància de crear una formació específica per capacitar aquests professionals.

Sílvia: El postgrau capacita per al peritatge social forense, que és un dictamen tècnic, i l’objectiu és atorgar una opinió professional respecte els fets judicials que sol·licita el tribunal per clarificar respecte la decisió judicial en una determinada causa.

El rol professional és d’expert per donar resposta a uns certs fets i tenir la capacitat de defendre oralment els fets en l’espai d’un judici. L’informe el pot presentar tant la part demandada com la demanant.

Hi ha determinats fets que poden estar presents en un procediment judicial, per exemple procediments civils (custòdies, règim de visites) també en procediments penals (maltractament infantil, violència de gènere, violència intrafamiliar, mesures de protecció, etc.) i d’altres temes com pot ser la modificació de la capacitat d’obrar en casos de salut mental i persones grans amb deteriorament cognitiu.

Les institucions que poden desenvolupar aquests rols i funcions poden ser tant en organismes públics, com en entitats socials i finalment en el sector privat, en l’exercici lliure de la professió.

 

Per què és necessària la figura de la treballadora social com a pèrit forense especialista judicial?

Txell: Des de la nostra professió podem aportar tot el bagatge professional quant a l’elaboració de diagnòstics socials, com a resultat d’una avaluació de la condició individual, familiar, econòmica i sociocultural d'una persona o grup familiar, en una situació determinada per a un procés judicial. Així doncs, s’avaluen diferents aspectes de l’individu i de la interacció personal i social en tots els seus contextos.

Sílvia: És necessària la figura per l’aportació que fa el treballador/a social en aquesta matèria jurídica, per la seva aportació sobre la informació que pot explorar sobre els problemes socials de la família, també la seva expertesa en els sistemes socials, familiars i de l’entorn de la persona que està immersa en un procediment judicial.

El peritatge pot ser sol·licitat per l’advocat, el jutge o la fiscalia o alguna de les parts del procediment judicial. El procediment metodològic per realitzar un peritatge social consta de diverses fases, que passen per la recol·lecció d’informació del procediment, la tècnica de la visita domiciliària i una entrevista semiestructurada sobre els fets a provar, finalment el procés finalitza amb el dictamen social i en alguns casos amb una proposta.

 

Com està organitzat el postgrau?

Mati: El programa està estructurat per mòduls que ofereixen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la praxis com a especialista dins l'àmbit judicial. Això, es tradueix en assignatures que aporten coneixements sobre el funcionament de de l’administració de justícia i dels diferents procediments judicials;coneixements tècnics i metodològics per l’elaboració del dictamen pericial; també les àrees específiques on actua el treballador social forense (família, infància, gent gran, àmbit penal..); un altre mòdul està dirigit a enfortir les habilitats per la defensa de l’informe oral en tribunals; també de forma específica es treballen els aspectes ètics que s’han de tenir en compte en les funcions pericials i finalment aspectes per desenvolupar la tasca en l’exercici lliure de la professió.

Es tracta d’un postgrau completament pràctic amb treball amb casos clínics reals a l’aula i finalitza amb el treball final de postgrau que és la simulació de judici i la defensa del dictamen.

Finalment un dels altres aspectes a destacar del postgrau és que compta amb docents altament qualificats i experts en el tema, tant de l’àmbit acadèmic com en la pràctica professional de pèrits socials forenses (tant en el sector públic com en el privat) i això dona molt de valor a la formació.

 

Quina és la vostra tasca com a coordinadores? Quines modificacions heu inclòs en contraposició amb les edicions anteriors?

Mati: Tant la Txell com jo hem començat aquest any fent la coordinació. 

Txell: La veritat és que amb l’ajut de la UVIC i del TSCAT ha estat una tasca agraïda i molt enriquidora per nosaltres. Tenint en compte les avaluacions de les anteriors edicions, el nostre objectiu ha estat cercar ajustos entre les hores presencials i els treballs personals, per tal que aquest no generessin una sobrecàrrega. També hem ampliat el programa dotant de major hores els camps d’especialització social forense i el treball de casos clínics, amb professionals de l’àmbit que aportessin la pràctica quotidiana.

Sílvia: Realment estem molt contentes perquè aquesta ja ha estat la tercera edició, i podem afirmar que estem en procés de consolidar la especialització del treball social forense que fins al dia d’avui no existia en una formació tan especialitzada i professionalitzada com la que s’ofereix en aquesta formació de postgrau.

També destacar que la comissió del col·legi de peritatge social està realitzant un gran esforç per donar a conèixer aquesta especialització en d’altres àmbits i també en l’elaboració d’articles, conferències, etc per tal de fer difusió del treball social forense. Aquí a Catalunya i Espanya encara és un àmbit molt emergent però en d’altres països és una figura completament consolidada en l’àmbit judicial i esperem que d’aquí a poc tempsen el nostre sistema judicial també ho acabi sent.

 

Què els hi diríeu a les treballadores socials que ens  estan llegint aquesta entrevista, per animar-les a cursar aquesta edició del postgrau en Peritatge?

Txell: El Postgrau els permetrà obtenir uns coneixements específics sobre la funció del pèrit social, a més d’obrir una nova via d’exercici professional. També, valorem que la formació pot ser útil a aquells treballadors socials que puguin tenir en alguns moments contacte amb els jutjats i que pot ajudar a aprofundir en l’especificitat d’aquest context.

Sílvia: Us animem a fer aquesta formació perquè us serà especialment útil tant per l’exercici de la professió en àmbits que són judicials com també en d’altres àmbits (com per exemple els serveis socials bàsics, serveis especialitzats de violència de gènere, equips d’atenció a la infància i adolescència, etc.). Les eines i recursos que aprendreu en el postgrau us serviran per a l’exercici del treball social i com a reciclatge i aprofundiment en àmbits en els que hi ha obert un procediment judicial.

Per Marta Ribas

Tota la informació del Postgrau en aquest enllaç