Compartir
393 visitas
07
oct.
2020

L'assistència a les sessions informatives prèvies sobre mediació ara és obligatòria

 


La Comissió de Mediació del Col·legi vol fer arribar al col·lectiu una informació d'interès en relació a una modificació legislativa que fa referència a les mediacions. 

El passat mes de juliol, es va publicar la Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret Privat, on es recull, entre d'altres aspectes, que “una vegada iniciat el procés judicial, l'autoritat judicial, a iniciativa pròpia o a petició d'una de les parts o dels advocats o d'altres professionals, pot derivar les parts a una sessió informativa prèvia sobre mediació, de caràcter obligatori”.

A diferència de la anterior legislació, ara, aquesta assistència a la sessió és obligatòria. De la mateixa manera, l'avantprojecte per a l’impuls de la mediació també recull la obligatorietat de la sessió, com a pas previ a la interposició d’una demanda judicial. 

Precisament, aquesta sessió prèvia és la que oferim, des de fa anys, des del Servei d’Informació Mediadora (SIM) de forma gratuïta a través de treballadores i treballadors socials mediadores

Des de la Comissió, animen a totes les professionals a adreçar al SIM totes aquelles situacions de conflictes familiars que es troben en la seva intervenció, amb l'objectiu de potenciar la mediació com a gestió de conflictes, afavorir la via del diàleg i agilitzar, així, els tràmits judicials. 

Per resoldre qualsevol dubte o fer aclariments o propostes, podeu contactar amb la Comissió de Mediació del Col·legi. 

Més informació sobre el Servei d'Informació Mediadora del Col·legi (SIM)

 

Compartir