"La investigació en Treball Social necessita ser divulgada i socialitzada per tal d’esdevenir significativa"

<p>.</p>

Xavier Miranda Ruche

Treballador social i sociòleg. Actualment és docent a la Universitat de Lleida en l’Àrea de Treball Social i Serveis Socials. Amb anterioritat havia exercit com a treballador social en entitats del tercer sector, també a Lleida. 

25
set.
2018

Amb el projecte "Treball Social en Salut Mental. Una anàlisi de la Disciplina i la Identitat Professional a Catalunya”, el Xavier Miranda és el guanyador de la 9a edició del Premi de recerca de treball social Dolors Arteman. L'entrega d'aquest guardó, que té com a finalitat incentivar la recerca i innovació en l'àmbit social, es va dur a terme el passat 9 d'octubre a l'espai La Cuina de la Francesca Bonnemaison. 

1. Com se sent després de saber que és el guanyador d’aquest premi?

Molt content. És un honor guanyar un premi que és una referència en la promoció de la recerca en Treball Social. Al mateix temps, el fet que el Jurat hagi valorat positivament el meu treball em genera satisfacció per la feina feta.

 

2. Per què va decidir presentar-se?

Crec que el Premi Dolors Arteman és una plataforma excel·lent per a la difusió d’un treball com el que he realitzat i és, en aquest sentit, quevaig decidir presentar-m’hi. La investigació en Treball Social necessita ser divulgada i socialitzada per tal d’esdevenir significativa.

 

3. Expliqui’ns el projecte que ha presentat?

El treball presentat és producte de la tesi doctoral que vaig iniciar a principis del 2014 i que vaig finalitzar el novembre del 2017. En ella es parteix d’un plantejament, en forma d’hipòtesi, en el qual s’assenyala que els malestars entorn de la identitat professional dels treballadors i les treballadores socials es troben directament relacionats amb les dificultats de configuració del Treball Social com a disciplina. Aquesta és una línia que amb anterioritat ja havien obert altres investigadors i professionals. Jo he tractat d’aprofundir-hi i aportar-hi nous elements.

 

4. Quines conclusions s’extreuen?

En primer lloc, amb els resultats obtinguts m’adscric al que altres referències prèvies han conclòs, on s’apunta que la dimensió social del treball social en salut mental queda excessivament diluïda dins l’esfera biològica i psicològica. Aquest aspecte condiciona negativament altres esferes, com són: l’ús de la teoria, l’avaluació de les intervencions, així com les relacions interdisciplinàries. A banda d’això, he tractat d’aportar una anàlisi dels discursos professionals davant d’aquest context. De manera sintètica, es pot apuntar una tensió entre els discursos que presenten el treball social com una professió aplicada que es concentra en donar resposta als encàrrecs institucionals que rep, i aquells que expliquen la professió en termes més amplis a la visió estrictament aplicada. Un dels aspectes més significatius d’aquesta diferenciació té a veure amb l’objecte de treball. En el primer cas, aquest ve determinat, mentre que en el segon es dóna un marge per a la seva construcció, més enllà de la preconfiguració institucional.

 

5. Per què el tema del treball social en la salut mental? 

Té a veure amb la meva experiència professional. Un cop finalitzats els estudis, vaig iniciar-me com a treballador social a l’entitat Salut Mental Ponent. El pas per aquesta organització i per aquest àmbit em van despertar la major part de les inquietuds i preguntes que, uns anys més tard, vaig poder recuperar per abordar-les en aquest treball de recerca.