Compartir
560 visitas
28
maig
2014

La delegació de Terres de l’Ebre en defensa dels serveis socials

 


La delegació de Terres de l’Ebre en defensa dels serveis socials

L’equip del Col·legi de Treball Social a les Terres de l’Ebre ha compartit amb el departament de Benestar Social i Família les preocupacions dels treballadors i les treballadores socials en una trobada amb la directora del Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, Manolita Cid. Entre les inquietuds exposades pels professionals als cafès-tertúlia i altres actes organitzats per la delegació del Col·legi s’hi compta la manca de treballadors/es socials als Centres d'Atenció Primària de Salut del territori, que Cid es va comprometre a traslladar als Serveis Territorials de Salut.

En el decurs de la reunió es va exposar també la manca de serveis per a les persones diagnosticades amb patologies mentals i/o demències prematures, als quals els professionals no poden donar una resposta adequada, i la preocupació sobre la llei de la dependència. Respecte a aquesta última qüestió, Cid va adduir que el govern central no ha finançat la llei com estava previst i ha obligat la Generalitat a cobrir gran part de la despesa.

En relació a la futura Llei de Bases de Règim Local que està redactant el govern espanyol, Cid va compartir el desacord manifestat pel Col·legi, ja que considera que l'àmbit d'intervenció social més adequat és el que es porta a terme a nivell local.

 

Compartir