“La concessió d’ajuts al desenvolupament és un gest simbòlic de justícia social”

<p>.</p>

Amàlia Tarrés, referent de la Comissió de Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món

Treballadora social des de 1986 i col·laboradora d’ONGs dedicades al tercer món, Amàlia Tarrés va iniciar la seva trajectòria professional en l’àmbit penitenciari, on hi va treballar durant cinc anys. Poc després va aprovar les primeres oposicions a la Generalitat i va ser destinada a la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, on hi va estar 15 anys. Resident del barri de Gràcia de Barcelona, l’Amàlia també va treballar en un Equip d'Atenció a la Infància (EAIA), fent seguiment d'acolliments en família extensa, o al Servei d'Urgències de 24 hores. L'any 2005 va iniciar un nou projecte en una nova unitat del Departament de Benestar Social i Família, des d'on es gestiona la xarxa de violència masclista de Catalunya. Actualment també és referent de la Comissió de Solidaritat i Cooperació del Col·legi.

22
des.
2015

La Comissió de Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món es va crear el 1992, any que el Col·legi va començar a destinar el 0,7% del seu pressupost anual a projectes de cooperació al desenvolupament (avui 1%). El període de recepció de projectes per a la convocatòria del 2015 romandrà obert des del dia 24 de desembre de 2015 i finalitzarà el 8 de febrer de 2016. Més informació.

Tinc entès que la vostra Comissió és la més estable i la que més ha perdurat al llarg del temps al Col·legi.

En efecte, des de la seva creació l’any 92 que la Comissió ha mostrat un gran compromís i estabilitat davant la col·legiatura. Ja en aquells primers moments va promocionar que totes les altres Comissions del Col·legi organitzessin actes de compromís amb la justícia social. Penso que, fins a dia d’avui, hem volgut seguir aquells primers passos carregats de passió i dedicació per la nostra tasca.

Quin ambient es respira a la Comissió de Cooperació del Col·legi?

Sobretot és un ambient de cordialitat i compromís cap als projectes de la Comissió. Ens reunim una vegada al mes, però ens mantenim sempre en contacte. Val a dir que, a part de la nostra feina, totes tenim compromisos cap a altres projectes, ja sigui en el camp de les ONGs, la solidaritat, la participació ciutadana o política, entre altres.

Quins són els objectius principals de la Comissió actualment?

A banda de gestionar la convocatòria de la Concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament, un dels objectius principals de la comissió sempre ha estat assabentar-nos de diferents accions dels moviments que hi ha a favor de la pau i la solidaritat, per tal de poder organitzar alguns actes per sensibilitzar a la col·legiatura.

El pal de paller de la Comissió és la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació. En què consisteix?

Des de l’any 92 el Col·legi s’ha compromès a donar l’1% del seu pressupost anual a projectes de cooperació al desenvolupament. Com a Comissió nosaltres tenim la responsabilitat de fer el seguiment de la convocatòria, valorar els projectes que es presenten, fer l’acte d’entrega i, posteriorment, fer el seguiment i aprovació de la justificació econòmica dels projectes guanyadors. Tot i que la quantitat econòmica que s’hi destina és petita, creiem que ideològicament és un gest simbòlic de justícia social.

Quins requisits són indispensables per participar?

Bàsicament els projectes han de promocionar el desenvolupament integral de les persones i comunitats dels països del sud, respectant la identitat històrica i cultural. Han de ser projectes del camp de l’acció social comunitària; que es desenvolupin amb la participació directa i continuada dels destinataris; que siguin respectuosos amb el medi ambient; i que contribueixin a la igualtat home-dona i l’autogestió comunitària.

Què és el que més valoreu a l’hora d’escollir els projectes guanyadors?

A més dels requisits que acabo d’esmentar, valorem com a molt important la capacitat i possibilitat de l’entitat per gestionar el projecte i fer-lo efectiu, així com la viabilitat del projecte i que els resultats puguin ser sostenibles en el temps. També és molt important que el projecte tingui una estructura coherent, clara i correctament elaborada. Hi ha d’haver també un compromís i implicació de la contrapart i dels beneficiaris de l’actuació prevista.

Hi ha algun cas interessant d’algun projecte que hagi rebut l’ajut del Col·legi?

A la convocatòria de l’any 2014 vam atorgar una part de l’ajut a la ONG Fundació Main, que ens va presentar el projecte Os Ovos d'OURO, a Moçambic. Consistia en la intervenció socioeducativa amb nenes de 12 a 18 anys que exercien la prostitució. El projecte es basava en la creació d’una estructura de producció d’ous a partir de 450 gallines i la seva posterior comercialització. D’aquesta manera, es generava per a les noies uns ingressos d’estalvi per la seva futura sortida del projecte, a la vegada que generava la possibilitat de produir ous per ser consumits per les nenes i nens de la resta de projectes de la ONG. Això permetia la gestió futura del projecte, de manera que un cop feta la primera inversió, fos sostenible. Aquest projecte va ser molt ben valorat perquè complia tots els requisits que es demanaven. De fet, un dels treballadors socials que van presentar el projecte, en David Rodríguez, ara forma part de la Comissió.

Algun projecte a curt termini que vulguis destacar?

Des de la Comissió també estem pendents de col·laborar amb la qüestió dels refugiats i poder gestionar tot el què la Junta del Col·legi ens encarregui. Estarem pendents de les novetats. També volem apropar-nos a tota la col·legiatura i animar-la a formar part de la Comissió. Per a totes i tots aquells que estiguin interessats podeu contactar a través de cooperacio@tscat.cat.

Per Laura Saula