Compartir
627 visitas
28
març
2012

Jornada

 


Després de l’èxit de la Jornada del passat 2011 centrada en la vulnerabilitat social
i el consum de drogues ,
enguany els diferents Plans de Drogues de l’Alt Penedès amb la col.laboració de la Diputació
de Barcelona i la Subdirecció General de Drogodependències oferim de nou un espai de reflexió
i treball per tal de profunditzar en la intervenció davant els consums problemàtics de drogues.
 
Ens adrecem a vostès per tal de que en puguin fer difusió (a partir del 15 de març) entre els seus
col.legiats i/o socis i per si existeix la possibilitat de que des de la seva entitat
ens reconeguin la jornada d'interès pel seu sector professional. 
 
Els adjuntem el programa on podran consultar els continguts i la resta d'informació.

Compartir