Compartir
1694 visitas
20
set.
2019

Forma part del Consell de Deontologia del Col·legi!

 


S'han obert dues places per formar part del Consell de Deontologia del Col·legi. Si t'interessa participar pots presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa fins dimecres 16 d'octubre, atenent l'horari d'atenció al públic de cada seu del TSCAT. 

Els requisits a complir són: 

  • Ser col·legiat/da del TSCAT, que no estigui en situació d’inhabilitació, sanció ni suspensió per a l’exercici de la professió i al corrent de pagament de les quotes col·legials.
  • Experiència professional acreditada en treball social d’un mínim de 5 anys.
  • Coneixements en l’àmbit de l’ètica i/o la deontologia professional.

 

La documentació a presentar és la següent:

  • Sol·licitud segons model adjunt (enllaç dins de les bases de convocatòria)
  • Carta de presentació i motivació
  • Currículum vitae detallat
  • Certificat de vida laboral
  • Es valoraran altres mèrits

 

La Junta de Govern, un cop rebut el llistat de candidats per part de la Comissió d’avaluació, a la vista de les sol·licituds i la documentació presentades i seguint els criteris de la present convocatòria designarà el/s membres del Consell de Deontologia. 

Consulta les bases de la convocatòria 

Més informació sobre el Consell de Deontologia

Compartir