"Faig una crida a la participació de les professionals del coneixement i la pràctica social, protagonistes en la prevenció i l’atenció de les persones"

<p>.</p>

Pilar Morral, comissionada del IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats

El 13 de novembre, amb la celebració de l’acte precongressual, vam començar a escalfar motors per a la IV edició del Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, que se celebrarà a l’octubre de 2020 i que, en aquesta ocasió, lidera el Col·legi de Pedagogs, amb la coorganització del nostre Col·legi, el d’Educadores i Educadors Socials i el de Psicologia. Passat aquest acte, la Comissionada del Congrés ens explica tot el que s’està coent per preparar aquesta gran trobada per a les i els professionals dels serveis socials.

26
nov.
2019

Pilar Morral, vocal de Pedagogia Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, és llicenciada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona i compta amb un Postgrau d’Educació Social, d’Assessorament Psicopedagògic i un Postgrau i Màster de Logopèdia. Des de 1994, treballa com a pedagoga de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència –E.A.I.A.- del Vallès Occidental, on estudia i valora situacions de menors en risc social des de la vessant pedagògica, dins el treball interdisciplinar de l’equip. Ara assumeix el repte de ser la Comissionada del IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, amb el bagatge d’haver participat en el Comitè Científic del II i el III Congrés de Serveis Socials Bàsics.

La Comissionada del Congrés, Pilar Morral, ens explica tot el que s’està coent per preparar aquesta gran trobada per a les i els professionals dels serveis socials.

 

1. El IV Congrés portarà per lema "Dependències al llarg del cicle vital. Enfortiment i autonomia". Per què s’ha escollit aquesta temàtica?

La temàtica parteix de l’observació de l’espai de comunicacions del II Congrés de Serveis Socials. Així es va recuperar el tema de la dependència i, ampliant el focus, es va anar configurant el significat més ampli i genèric de les dependències de la vida i la seva reversió en l’autonomia a través de l’enfortiment. El tema va ser ben acollit, primer, pel Comitè Institucional i després pels altres Comitès, sent el Científic qui va decidir el títol definitiu.

 

2. Sobre quines dependències es parlarà, sota quines mirades i amb quin objectiu?

Partim de la idea de què tots i totes som dependents, des del naixement i passant per les diferents etapes del cicle vital, i què en tant que éssers socials, som interdependents (en positiu). Considerant les particularitats de cada persona, el binomi dependència/autonomia passaria per l’enfortiment de les situacions de vulnerabilitat, a través d'un procés d’aprenentatge. En aquest procés, l’acompanyament professional, en el reconeixement de la necessitat de la cura, de la interacció amb l'usuari i de l'oferiment d’eines, facilitarà el procés individual d'enfortiment i autonomia, entenent l'autonomia dins de les possibilitats de cada persona. 

Així, tractarem dependències com ara a les noves tecnologies; els diferents graus de la llei de la dependència física, psíquica o emocional; addiccions, dependències relacionals en la parella, amistats, companys, et.; dependències com a conseqüència d’estils educatius sobre-protectors; relacions de dependència entre el professional i l’usuari i a l’inrevés, etc. Com es pot veure, la temàtica té un ampli abast que es podrà estructurar en grans eixos que s'abordaran des dels diferents àmbits disciplinaris, o sabers, per així cobrir les diferents mirades professionals. L’objectiu és tractar la temàtica des de l’anàlisi, la investigació, la reflexió sobre la teoria i la pràctica dels diferents àmbits professionals socials que complementaran la perspectiva de models d’intervenció i de valoració des de les institucions públiques i privades que comparteixen el treball en xarxa social.

 

3. Al nom del Congrés s’ha afegit el concepte especialitzats, a què es degut?

Reprenem la idea del II Congrés de Serveis Socials, on, en el nom, quedaven implícits els Bàsics i els Especialitzats de la xarxa de serveis d’intervenció social. Ara, tornem a recuperar el concepte de posar un nom obert, però deixant explícitament inclosos els diferents serveis d’abast especialitzat i les 4 disciplines. Així, els professionals dels equips de serveis especialitzats que estiguin interessats se sentiran interpel·lats i inclosos, així com des dels seus equips tindran, també, facilitats per poder assistir-hi.

 

4. Sobrevola i sobrevolarà en el context d’aquest IV Congrés el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-2024, quina influència o com apareixerà això en el Congrés?

La valoració, revisió i desplegament de la Llei 12/2007 de l’11 d’octubre de fa ja 12 anys, era bàsic i necessari i ara també té el seu espai en el document de bases del Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024 (PESS), el qual té marcades moltes expectatives en els diferents col·legis professionals i en els i les professionals que hi estem participant en els grups de treball on se’ns ha donat veu.

Hi ha molts aspectes en els quals de ben segur es parlarà i referenciarà, com ara la promoció de l’autonomia personal, l’acció comunitària i preventiva, reforç de pautes del vincle parental i de criança positiva en l’atenció social, el model de participació professional, l’ètica, el llibre blanc de les professions socials, intersectorialitat, etc. Tal i com vam anunciar en l’acte del precongrés, creiem que abordarem els aspectes del PESS, de forma transversal i amb interès per reivindicar i construir tot el que té a veure amb la millora del Sistema de Serveis Socials.

 

5. En l’àmbit més personal, com està vivint l’experiència de ser la Comissionada del Congrés?

Ho visc com una oportunitat, un repte i un aprenentatge, però també assumeixo la gran responsabilitat i compromís que suposa. Requereix d’una important implicació de temps i esforç que he de combinar amb la feina i la família. A l’haver participat en el Comitè Científic del II i el III Congrés, sóc conscient que la comissionada ha d’acompanyar, gestionar, aglutinar i compartir la informació entre els 4 Comitès que són els que construeixen i organitzen el desenvolupament de cada edició, i estic molt il·lusionada de treballar amb tots ells. D’altra banda, vull expressar explícitament que sense el suport de la secretaria tècnica i la junta de govern del COPEC, que lidera aquesta edició, no seria fàcilment abastable. És per això que ho visc com una tasca de complicitat i treball conjunt entre els i les professionals de les diferents disciplines implicades i estic segura que compartirem inspiració, implicació i creativitat.

 

6. Els diferents comitès ja estan organitzats, en què estan treballant?

Fins ara, tots els Comitès, Institucional, Assessor, Científic i Organitzador, han estat centrats en les línies definitòries del IV Congrés per preparar i enllestir l’acte previ del Precongrés. Un cop finalitzat l’acte, s’inicia un nou moment per abordar a fons el contingut: la temàtica, l’estructura i els ponents. Les reunions amb el Comitè Científic es reprendran a principis d’any. En paral·lel, s’anirà reunint el Comitè Organitzador per concretar aspectes de logística. I la resta de comitès aniran aportant valoració i seguiment al desenvolupament general. 

 

7. Després de la gran acollida del  III CSSB, que n’espera d’aquesta edició? Què pot aportar a les i els professionals de l’àmbit social?

El renom del Congrés de Serveis Socials en sí mateix, ja és un reclam per als i les professionals d’arreu de Catalunya. El fet d’ampliar als serveis socials especialitzats és previsible que augmenti la demanda. Ara bé, depenent de l’espai, la ubicació i altres aspectes que puguem valorar pel camí, podrem fer una previsió estimada. Amb tot, l’assistència del III CSSB serà difícil de superar, tot i què treballarem perquè interpel·li als diferents professionals del marc social dins la conjuntura que ens trobem quan arribi el moment.

Des d’aquí, aprofito per fer una crida al compromís i a la participació de totes i tots els i les professionals del coneixement i la pràctica social, que són els i les protagonistes en la prevenció i l’atenció de les persones. També convidem a les administracions a continuar la missió i la comesa amb el desplegament sistemàtic de les polítiques públiques com ara el Pla Estratègic de Serveis Socials 2020-2024, la promoció dels i les professionals, la coresponsabilitat de l’ètica i la necessària planificació i avaluació del treball dins el marc social.