Compartir
587 visitas
29
jul.
2010

Entrevista amb la Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social

 


El passat dia 3 de març ens vam entrevistar-nos amb la Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social, la Sra. Ana Isabel Lima, juntament amb la Sra. Rosa Ma. Carrasco Coria, Secretària del Col·legi, amb la Sra. Rosa Ma. Ferrers Valls, Vicepresidenta Primera del Consejo, i la Sra. Montserrat Bacardit, Vocal de la Junta del Consejo, aquestes dues darreres col·legiades d’aquest Col·legi, com ja sabeu.

 

Vàrem tractar temes d’interès comú del conjunt dels col·legis, com per exemple de l’obligació de la col·legiatura, estatuts dels col·legis i títol de grau.

 

És un esforç més de fer aliances amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social.

Compartir