Compartir
691 visitas
11
jun
2021

“En els últims anys ha anat creixent el nombre de treballadores socials a educació, però el reconeixement no ha augmentat al mateix ritme”

 


 

Entrevistem a Ana I. Garcia Cara, referent del grup de treball “Treball Social en l’àmbit educatiu”.

 

Actualment, l’Ana és treballadora social de l’EAP B-34 Sabadell Sant Quirze del Vallès, Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental. L’any 2002 va començar a treballar al Departament d’Educació, primer fent substitucions, i a l’octubre del mateix any, com a funcionaria interina a l’EAP de l’Hospitalet, on va treballar durant 4 cursos, iniciant i desenvolupant la figura del treball social a l’àmbit educatiu. Posteriorment es va incorporar a l’EAP B-10 Osona on ha estat fins al 2020, moment en el qual va començar a treballar en l’EAP de Sabadell.

 

Al 2020 es va crear dins del Col·legi el Grup de Treball “Treball Social en l’àmbit educatiu”, amb l’objectiu de generar un espai de creixement i reconeixement professional del treball social que es duu a terme en el sector educatiu. Tal i com explica l’entrevistada, aquesta conversa és fruit de compartir amb companyes i companys del grup reflexions sobre la professió, metodologia i funcions.

 

  1. Com sorgeix la iniciativa de crear a aquest grup de treball?

Algunes treballadores socials de l’àmbit educatiu treballàvem de forma individual pel bé de la professió i de l’especialitat. En espais en comú que tenim, on compartim aquestes experiències individuals, vam valorar la possibilitat d’organitzar-nos per treballar uns objectius comuns, com la visibilització de la nostra tasca, el reconeixement de l’especialitat, la diferenciació de rols dels equips socials en els centres educatius, o la reivindicació d’un millor tracte al col·lectiu.

 

  1. Aquests serien doncs els vostres objectius principals?

Sí, sobretot, donar visibilitat a la tasca que realitzem i que compta amb més de 40 anys d’història. Però també volem que es reconegui l’especialitat del treball social educatiu, incorporar la matèria d’intervenció social en l’àmbit educatiu dins del Grau de Treball Social o aconseguir el reconeixement de l'expertesa del col·lectiu per aportar la visió social en els diferents marcs normatius, aportant criteris per prestar un servei de qualitat.

 

  1. Comenteu que un dels principals reptes és donar a conèixer la vostra figura. Per què penseu que és tan desconeguda fins i tot dins del propi col·lectiu?

 

D’entrada, en el Grau de Treball Social, abans Diplomatura, no se’n parlava. En els seus inicis, el col·lectiu de treballadores socials era minoritari al Departament d’Educació, possiblement per això es coneixia poc. Però en els últims 20 anys el nombre de professionals ha anat creixent fins a l’actualitat, tot i que el reconeixement no ha augmentat al mateix ritme.

 

  1. Quina tasca fa una treballadora social del món educatiu i on la desenvolupa principalment?

 

El Treball Social en l’àmbit educatiu està situat principalment en els EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) i la tasca principal és assessorar i orientar als professionals del centre educatiu, a l’alumnat i les seves famílies. Però també realitzem de manera prioritària la detecció, valoració i acreditació de necessitats específiques de suport educatiu derivades de situacions socioeconòmiques i culturals desfavorides i n’orientem al respecte per disminuir el desavantatge educatiu que pateix part de l’alumnat. Participem en projectes comunitaris, orientem i acompanyem en l’aplicació de protocols (maltractament, assetjament escolar, absentisme…), entre d’altres.

 

  1. I com ha estat i és fer aquesta feina en temps de pandèmia?

 

En l’últim any hem vist un augment considerable de les necessitats de l’alumnat i les seves famílies. Tot això, sense un reforç de la plantilla de treballadores socials, que permetés donar una resposta de qualitat. Durant l’estat d’alarma, ens vam centrar en cobrir necessitats bàsiques detectades. Molts alumnes no tenien res per menjar a les seves cases. Paral·lelament calia proporcionar-los dispositius i dades mòbils per mantenir contacte amb tutors i companys/es, amb l’objectiu de continuar amb un mínim de contacte amb el seu procés d’aprenentatge, ajudar a prioritzar la participació en diferents programes específics de temps lliure, i canalitzar situacions familiars detectades (violència masclista, problemes de salut mental…).

 

  1. Quantes persones integreu el grup i de quins perfils?

 

Actualment som un grup d’unes 12 professionals. Gairebé totes som treballadores socials d’EAPs amb més o menys antiguitat. Totes tenim l’objectiu de donar suport a aquesta tasca amb tanta trajectòria històrica i que ha estat invisibilitzada, cercant la especialització del nostre àmbit d’intervenció. El treball social té competència en quant a la transformació social de les famílies i és una tasca bàsica per a l’alumnat escolaritzat.

 

  1. En quins projectes esteu treballant?

El més recent ha estat l’elaboració d’un vídeo amb testimonis de diferents professionals de l’àmbit educatiu sobre la tasca de les treballadores socials. Tenim previst realitzar xerrades online, alguna d’elles d’abast internacional sobre el treball social educatiu a diferents països. També estem treballant amb universitats per tal d’incloure formació específica de l’àmbit educatiu dins del pla docent del Grau de Treball Social. Un altre propòsit és establir diàleg amb el Departament d’Educació per reflectir el rol del treball social en els documents oficials que fan referència a la inclusió educativa i la convivència escolar, així com crear una estructura que sostingui el treball social educatiu i aconseguir millors condicions que afavoreixin una atenció de qualitat.

Compartir