Compartir
700 visitas
28
jun
2021

El nostre compromís amb el col·lectiu LGTBIQ+ des de la praxi del TS

 


El Treball Social, des dels seus inicis, va adquirir el compromís de pal·liar la discriminació en qualsevol de les seves formes. Durant molts anys, hem treballat pels drets de la infància, les dones, minories ètniques, persones sense recursos i també en determinades realitats socials, com el cas del col·lectiu LGTBIQ+. Des del treball social fem visibles, a través de la nostra intervenció, la diversitat afectiva, sexual i de gènere existent en la nostra societat amb la finalitat que siguin ateses les seves necessitats específiques.

L'exclusió, l’estigmatització, la discriminació, el maltractament físic i psicològic, així com el contínuum de violències LGBTIQ-fòbiques que pateix el col·lectiu, és actualment un greu problema social.

Aquesta situació és el resultat d'una cultura heterosexista i patriarcal, a més d'una estructura socioeconòmica, que reflecteix una societat en què la riquesa, la presa de decisions, les oportunitats i l'exercici de drets estan distribuïts de manera desigual en la pràctica. Intervenir en la normalització de la diversitat afectiva, sexual i de gènere i en la realitat particular de cada persona des del treball social, requereix que la nostra tasca vagi més enllà de la  gestió i dispensació de recursos. Les i els professionals del treball social hem d’afavorir l’apoderament de les persones per a l'assoliment de la llibertat plena per a l’expressió i la identitat de gènere, així com de l’orientació sexual.

Des del TS, a més, hem de gestionar l'estigma i evitar el procés mitjançant el qual l’LGTBIQ-fòbia és interioritzada en els entorns de les persones usuàries. La nostra intervenció ha de tenir per objectiu d’acompanyar tant a les famílies com a l'entorn de les persones usuàries i dels sectors de la societat que influeixen en la socialització i que fomenten la permanència i consolidació d'estereotips i prejudicis, base de la discriminació i marginació del col·lectiu LGTBIQ+.

L'actuació professional del TS amb el col·lectiu LGTBIQ+ s'ha de basar en una sèrie de valors en el Codi Deontològic de TS. Hem de contribuir al benestar individual i social del col·lectiu acompanyant a lesbianes, gais, bisexuals i persones amb experiències vitals trans* en la transformació de la realitat, treballant per una societat més justa i inclusiva, mitjançant la dinamització comunitària i els treballs preventius de sensibilització, informació i formació en la diversitat sexual.

Així mateix, el nostre deure com a professionals del TS és treballar en la fonamentació, justificació i obertura de nous camps d'intervenció professional, així com l'intercanvi de coneixements, experiències i propostes amb les professionals d'altres disciplines afins.

Els darrers anys s’han produït avenços a tot el món pel que fa als drets del col·lectiu, tant a escala legislativa com d’acceptació social, però encara existeixen discriminacions directes en alguns estats, així com delictes d’odi a causa de la LGBTIQ-fòbia a tot arreu.

A Catalunya comptem amb la Llei 11/2014, de garantia dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersex, i amb la recentment aprovada Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no discriminació, que ens ha de servir per seguir avançant en una protecció integral-

Per tot això cal que, des del treball social i des d’uns serveis públics de qualitat, seguim compromesos amb la lluita pels drets del col·lectiu LGBTIQ.

Compartir