“El Doctorat en Treball Social ens ajudarà a construir un treball social més fonamentat, que tingui més rigor i que faci més recerca”

<p>.</p>

Carmina Puig Cruells, coordinadora del Doctorat en Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili

El Doctorat en Treball Social que ofereixen la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Múrcia i la Pública de Navarra és la primera i única iniciativa d'aquest tipus a Catalunya. Una passa endavant per a una disciplina com el treball social, on cada cop hi ha més presència i interès per la recerca i la transferència de coneixements, entesos com a elements indispensables per garantir la qualitat i el rigor en la pràctica.  

12
jun
2019

La Carmina és treballadora social, psicòloga i doctora en antropologia social. També és professora titular del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, a més de la coordinadora del Doctorat en Treball Social. Va dirigir el Programa de formació en supervisió del nostre Col·legi i actualment és la referent de la Comissió de Supervisió. Col·labora amb diverses institucions en les àrees de benestar social i salut, en temes de supervisió d'equips de professionals, recerca i innovació en la intervenció social, metodologies i sistematització de les pràctiques socials.

1. Aquest Doctorat en Treball Social és pioner a Catalunya, oi?  

Sí, pioner i únic a Catalunya i el segon que hi ha a tot Espanya, la Universidad Complutense de Madrid ofereix l’altre. També, com a particularitat, el nostre Doctorat és interuniversitari, és a dir, el fem entre la Universitat de Múrcia, la Universitat Rovira i Virgili i la Pública de Navarra. Això ens permet, entre d’altres coses, comptar amb un ampli ventall de persones per dirigir les tesis, amb diferents perfils i visions i amb una gran varietat de línies d’investigació.

 

2. I a més és un doctorat mol jove!

Efectivament, el vam posar en marxa al 2018 i, ara mateix, tenim 9 tesis en marxa! La joventut del Doctorat s’explica per la pròpia evolució acadèmica del treball social. Venim d’una diplomatura que, des de no fa masses anys, s’ha convertit en Grau. Així que estem fent les passes naturals. Ja tenim el Grau, també hi ha Màsters oficials i, ara, el Doctorat.

 

3. Quins objectius té el Doctorat?  

El Doctorat pretén formar docents, investigadors i professionals que potenciïn la producció de coneixements i desenvolupin la recerca i la docència en temes d'interès per a la nostra disciplina i professió. La idea, també, és consolidar un coneixement crític d'una realitat que cal interpretar en el marc de la complexitat social  on actua  el treball social.

 

4. Quins requisits s’han de complir per fer el Doctorat?

El requisit bàsic és haver cursat 240 crèdits d’un Grau i un mínim de 60 crèdits d’un Màster oficial. En total has de tenir 300 crèdits. És important aquest punt perquè hi ha molts Postgraus i Màsters que ofereixen les universitats però que no estan homologats pel Ministeri i per tant, serveixen, i molt, per a l’exercici professional diari, però no per fer el Doctorat. Arribat el punt que hi hagi més demanda que oferta de places es valoraran altres aspectes com tenir cartes aval, l’expedient acadèmic o l’experiència investigadora. Però encara no estem en aquest punt.  

 

5. Quins són línies de recerca es poden fer en aquest Doctorat?

Les podem agrupar en cinc grans “calaixos”: Treball social i serveis socials, Vulnerabilitat, migracions i desenvolupament social, Mediació i mètodes alternatius de resolució de conflictes, Qüestions epistemològiques i ètiques en la intervenció en treball social i Polítiques socials davant de la pobresa i l'exclusió. Com es pot comprovar s’han fet força àmplies i generalistes per no restringir-nos temàticament.

 

6. Quines sortides professionals t’ofereix el Doctorat?

El Doctorat et prepara per treballar en organismes de serveis socials, en consultories d'avaluació o investigació social, en equips d'investigació social o en planificació i organització de programes d'institucions i organitzacions socials. I, si et vols dedicar a l’àmbit acadèmic, aleshores és imprescindible. En definitiva, el Doctorat obre portes a l’ocupabilitat i a la possibilitat que treballadores socials estiguin en llocs de recerca, influència, gestió i planificació.

 

7. L’existència d’un Doctorat també es pot traduir en una major activitat editorial dedicada al treball social, oi?

Totalment! Moltes de les tesis doctorals acaben amb alguna publicació. A més, les treballadores socials doctorades normalment publiquem articles, llibres... Per tant, cada cop hi haurà més escriptura relacionada amb el treball social. També hem notat que des de que es fan treballs de final de Grau i treballs fi de Máster el volum d’escriptura ha crescut. Tenim una generació de coneixement que aporta molt al treball social i aquest és un terreny relativament  nou en la nostra professió.

 

8. Estem explorant un nou camí!

Hem de ser capaces de nodrir-nos de pensament i prendre perspectiva. I de construir un treball social més fonamentat, que tingui més rigor i que faci recerca. La paraula investigació en el treball social fa molt respecte, perquè sembla com que no li toca. Però hem de fer més recerca aplicada i més qualitativa. Estem en un camí, que és un treball de molts anys, però estem agafant impuls en el marc adient, en la universitat en cooperació amb les institucions. També cada vegada hi ha més sensibilitat per la recerca en els Col·legis professionals i mostra d’això són premis com el Dolors Arteman, que concedeix el nostre Col·legi; el Premio Científico DTS, a Màlaga; els Premios TSImpulsa “Amparo Moreno”, convocat pels Col·legis de la Comunitat Valenciana, entre d’altres.

 

9. El doctorat donarà més eines a la professió?

Sí, però la professió també té deures a fer. Estudiar de forma permanent i continuada. I això vol dir no només fer cursos de reciclatge, sinó altres activitats com per exemple, fer seminaris d’aprenentatge a partir de lectures, de posar en anàlisi l’experiència. Estem necessitades d’aquest tipus d’estudi, d’escriure més, sinó ens basem excessivament en apreciacions que tenen a veure amb allò que pensem o intuïm. El doctorat contribueix a cobrir aquesta necessitat de fer recerca i de publicar coneixement. Les tesis d’ara es llegiran en 4-5 anys, per tant els resultats de tot això ho veurem d’aquí alguns anys. És un camí lent, però és que el coneixement mai ha estat ràpid.

 

Més informació sobre el Doctorat en Treball Social: http://www.doctor.urv.cat/ca/futurs-estudiants/oferta/7725/index/