“El Col·legi s’ha de posicionar al costat de les i els professionals, perquè vetllant pels seus drets i per una bona praxi també estarem al costat de la ciutadania”

<p>.</p>

Conchita Peña, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

 

Conchita Peña ha revalidat el seu mandat com a degana del Col·legi per als propers 4 anys.

La Junta Electoral va proclamar la seva candidatura com a guanyadora després de ser l'única presentada dins del termini establert en el calendari electoral i que finalitzava el 10 de maig, a les 14h.

En aquesta conversa, Peña ens parla de com afronta aquest nou repte d'estar al capdavant del Col·legi, de l’equip que l’acompanyarà i de quines seran les línies estratègiques i les accions principals que es volen desenvolupar en els propers anys de mandat. 

12
maig
2021

Diplomada en Treball Social, Màster en Mediació i Resolució de conflictes en institucions sanitàries per la UB i formada com a Pèrit Social.

La trajectòria professional de Conchita Peña s’ha desenvolupat majoritàriament en l’àmbit de la salut on ha treballat durant tres dècades com a treballadora social sanitària i directora d’Atenció al ciutadà i Treball Social a l’Hospital Vall d’Hebron (HVH). Actualment ocupa un càrrec directiu al Servei Català de la Salut com a directora d’Atenció a la Ciutadania i Participació del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), on dirigeix també la línia estratègica del Pla d’intervenció social i sanitari del CSB i és membre del Consell Assessor del Pla d’atenció integrada social i sanitària (PAISS) del Govern de Catalunya.

En els darrers quatre anys, ha compaginat la seva activitat laboral amb el càrrec de degana del Col·legi.

Entrevistem a Conchita Peña, reelegida com a degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya per als propers 4 anys. 

 

1. Com encara aquesta nova etapa al capdavant del Col·legi?

Amb moltes ganes i il·lusió. No ho podria encarar d’una altra manera! També amb un cert grau d’inquietud perquè els propers anys no seran fàcils per a la societat en general, però, sense dubte, serà un repte.

 

2. Com creu que l’ajudaran els 4 anys d’experiència en el càrrec?

Penso que aquests anys de bagatge i expertesa m’ajudaran molt. Serà una etapa de consolidació del meu rol i de molts dels projectes que ja estan en marxa. Cal tenir present que els dos primers anys d’un primer mandat et serveixen per situar-te en el context i en el càrrec, i en els dos següents és quan comences a desenvolupar els projectes. Ara, aquests propers quatre anys, podrem finalitzar alguns d’ells, implementar-los i consolidar-los, per tal de deixar tot un llegat d’iniciatives positives per a la professió.

 

3. L’acompanya un equip continuista però amb força cares noves. Què aportarà aquesta fusió entre expertesa i noves mirades?

Deixa'm que aprofiti, primer de tot, per fer un agraïment i reconeixement a les persones que han format part d'aquesta Junta en el darrer mandat per la feina ben feta i pel seu indubtable compromís amb la professió. La seva dedicació, implicació i les aportacions que han fet han estat fonamentals per engegar i fer avançar aquest projecte que volem seguir implementant en els propers anys.

Tornant a la teva pregunta, crec que aquesta fusió aportarà, sobretot, equilibri. Comptar amb aquesta expertesa en el nucli de lideratge donarà estabilitat a l’estructura col·legial i a les decisions que es prenguin. Però, la gent nova que s’incorpora, a banda d’aportar la seva expertesa i coneixement com a persones professionalment actives, ens donaran aire nou, renovació i innovació. Una mirada fresca i espontània sobre els temes que, a vegades, no tenim les persones que portem més temps, i que fa que al final arrisquem poc. I, sovint, aquest punt de risc és necessari.

També he de dir que és un equip molt jove i polivalent. Volíem diversificar mirades i tenir perspectives de persones procedents de diferents camps. Hem reforçat la presència de persones que vénen de Serveis Socials Bàsics, cosa important perquè és un punt crític en aquests moments. Hem apostat també pels perfils de salut, un grup molt consolidat que ens dona molta força com a professió, i hem sumat mirades d’infància, salut mental, comunitari... col·lectius sovint oblidats i als quals era important donar-los veu i tenir-los ben presents en els òrgans de decisió.

 

4. Quins són els principals eixos estratègics per aquest nou mandat?

Hem definit un programa amb sis eixos que són conceptes transversals que estaran presents en les decisions que prenem i les accions que implementem. Són la comunicació, la qualitat i bona praxi, la innovació, la participació, la justícia social i la territorialitat. En relació a aquest darrer punt, vull posar l'accent en les cinc Delegacions que tenim, amb particularitats i necessitats pròpies que s’han de tenir en compte. La seva tasca i el gran valor que aporten per la proximitat a les col·legiades i pel coneixement específic de la seva zona són cabdals i suposen un gran valor afegit per a la nostra estructura.

En base a això, treballarem en set línies estratègiques: el reconeixement de la professió, el Col·legi, els serveis, les sinèrgies amb món universitari, científic, d’altres professions, la participació i les aliances, la reivindicació dels àmbits d’intervenció del treball social i la defensa dels drets. I d’aquestes línies han sortit 80 accions que són les que portem al nostre programa, que tot s’ha de dir, és un programa ambiciós però que és fruit de la reflexió i de la participació de tot l’equip. (Consulta el resum del programa)

 

5. Entoma aquest nou mandat en un moment especialment convuls, amb la crisi econòmica i social que està deixant la covid-19, amb molts fronts oberts en l’àmbit social, amb uns serveis socials saturats... Quin paper ha de jugar el Col·legi?

El Col·legi s’ha de posicionar al costat de les i els professionals, amb unes línies de coherència, però hem d’estar al seu costat. Perquè vetllant pels seus drets i per una bona praxi també estarem al costat de la ciutadania. Si volem defensar els drets de la ciutadania i la justícia social, hem d’aconseguir que les i els professionals estiguin ben posicionades, que puguin fer la seva feina ben feta i que tinguin una formació de qualitat. També hem de seguir fent coses perquè la ciutadania ens conegui i canviï la imatge, no sempre positiva, que té de nosaltres i per això hem d’estar més obertes i escoltar d’una manera més directa la seva veu.

 

6. Per tant, la visibilització de la professió seguirà sent un tema important, oi?

És necessari seguir posant en valor la feina que fa la professió. Visibilitzar per visibilitzar, no! Hem de poder explicar què fem perquè sinó acabem sent les grans desconegudes, ignorades i aquelles a les quals se’ns dona tot allò que altres sistemes no volen o no poden assumir. Per tant la visibilitat ha de ser davant la ciutadania però també davant de les institucions i entitats.

 

7. Cal també més incidència en la vida pública i en les decisions polítiques?

En aquest aspecte partíem d’una bona feina feta, que hem seguit impulsant i que ens permet tenir cada cop més incidència. Però anirem tenint-ne més a mesura que ens vegin com un Col·legi que creix, que compta amb força col·legiades i col·legiats i, per això, és tant important la col·legiació i no només perquè sigui obligatòria. La força de tenir una massa crítica social dins del Col·legi ens presenta com una institució a la qual cal donar-nos espais de representació i participació en les decisions polítiques.

 

8. En el seu programa també incorporen aspectes relacionats amb el paper, funcionament i serveis del Col·legi, quins en destacaria?

Els serveis són una part important dins del Col·legi. En aquest sentit, seguirem impulsant un servei tan exitós com és la Borsa de Treball, la dignificació de les ofertes i l’acompanyament en la recerca de feina. També és vital tot allò relacionat amb la cura de les i els professionals. Ja tenim el T’acompanyem o SuporTS, però seguirem impulsant iniciatives en aquest sentit. El canvi d’ubicació de la Seu Central o el sistema d’acreditació de les especificitats del treball social també seran projectes clau en aquesta nova etapa. I no em vull deixar un tema cabdal per aquesta nova Junta i que és la perspectiva de gènere. Volem fer un Pla d’Igualtat, que reculli tota la miscel·lània de realitats que hi ha i que ens porti a ser realment inclusives en el llenguatge però també en totes les accions que fem. Hem de ser més actives en això i en la defensa dels drets!

 

9. Per acabar, quin missatge voldria transmetre a les col·legiades i col·legiats?

Primer, l’orgull de ser treballadora social i de poder liderar durant quatre anys més el col·lectiu de persones col·legiades. Segon, donar-los les gràcies pel suport que he sentit en aquest darrer mandat. Espero seguir gaudint de la seva confiança en aquesta nova etapa que, pel context, no serà gens fàcil... però també agrairia que no ens ho posin fàcil, perquè la situació serà tan complicada i els reptes tan importants, que la mirada crítica serà molt benvinguda.