Compartir
423 visitas
29
nov.
2019

El Col·legi presenta consideracions al document de bases del II Pla Estratègic de Serveis Socials

 


En el marc del procés participatiu que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha obert en relació al II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS), des del Col·legi hem presentat a la Directora General de Serveis Socials i a la bústia de participació un document d'esmenes i aportacions a aquest Pla, amb la voluntat d’afavorir la construcció d’un document de consens i inclusiu, que ordeni els Serveis Socials a Catalunya.

El nostre document recull la visió professional del Col·legi en relació a aquest Pla i és el resultat d'un procés participatiu intern obert dins del Col·legi, liderat pels membres de Junta, Juan Manuel Rivera, Mercè Civit, Arantza Rodríguez i Mercè Ginesta. D'aquesta manera, el document s'ha nodrit amb les reflexions, des de l'experiència i l'expertesa, de les Comissions de Serveis Socials Bàsics, Treball Social Comunitari, Infància, Salut, Dependència i DisCapacitats, Migracions i Interculturalitat, que sumen un total aproximat de 128 professionals col·legiades. També s’ha obert a la participació a les Juntes territorials de les Delegacions del Col·legi (Lleida, Tarragona, Girona, Manresa i Terres de l’Ebre).

Cal tenir en compte, però, que el document s'ha elaborat amb poc marge de temps, per la qual cosa s'hauran de seguir revisant els diferents aspectes del Pla per tal d'incorporar les consideracions oportunes en futures revisions.

Finalment, volem donar les gràcies a totes les persones que han participat en aquest procés participatiu, sumant esforços i incorporant les seves mirades i coneixements per construir el futur. 

Consulta el document d'aportacions del Col·legi

 

 

Compartir