Compartir
762 visitas
16
març
2015

El Col·legi crea el Laboratori TS +

 


Des de fa uns mesos s’ha desenvolupat en territori català diversos projectes col·laboratius entre els serveis socials i els serveis de salut, en el marc del Pla Interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS). Es tracta d’un moment de naixement d’un model de treball i de relació entre els dos àmbits que pot determinar el futur del desenvolupament del Treball Social en aquestes àrees.

Des del Col·legi creiem que aquesta és una oportunitat per a la nostra professió per a pensar i repensar-nos al voltant d’aquesta realitat. Per aquest motiu, hem creat un nou espai: el Laboratori TS +.

Els objectius del Laboratori TS +, creat de la mà de la Vicedegana Marga García i el Vicesecretari Juanma Rivera, són aportar una visió en comú de la disciplina des dels dos àmbits; proposar estratègies concretes que conjuguin i siguin extrapolables per l’elaboració d'un marc ideo-teòric de la intersecció entre els serveis sanitaris i socials; formular, des de la nostra disciplina en confrontació amb les altres, quin és el diagnòstic de la situació i quines poden ser propostes de model. Aquest diagnòstic ens permetrà evidenciar semblances i diferencies, així com afavorir la transparència i la relació entre els professionals dels diferents àmbits. Tot plegat ens ha de conduir a la formulació d'una proposta de model conjunta, amb l’objectiu de proposar una visió compartida i una acció repartida.

Us informem que la propera jornada se celebrarà el pròxim 14 de maig de 2015 amb l'objectiu d’ajudar-nos en aquest procés de reformulació del què fem i el per què ho fem.

Compartir