Compartir
517 visitas
29
abr.
2011

Convocatòria pública per a la renovació parcial del Consell de Deontologia professional del CODTS

 


El Consell de Deontologia Professional és l’òrgan col·legial que atén les qüestions d’ètica professional que afecten a la col·legiatura. D’acord amb els Estatuts vigents, consta de 7 membres que en formen part durant un període de quatre anys i que poden ser reelegits, com a màxim, per un altre mandat consecutiu.

 

El Consell es renova parcialment cada dos anys (una vegada tres membres i l’altre quatre) i, en aquests moments, dos dels membres actuals han conclòs el seu mandat. Per tant, i seguint el procediment establert en els Estatuts del Col·legi, cal procedir a la renovació d’aquests càrrecs.

 

Mitjançant aquesta comunicació, es dóna per obert el termini de presentació de candidatures per a ocupar les dues vacants que s’han produït. Totes/Tots aquelles/aquells col·legiades/ts que desitgin concórrer en aquesta elecció hauran d’acreditar els següents requisits:

 

- Recolzament d’un mínim de 15 signatures de col·legiades/ts (amb noms i cognoms, DNI i número de col·legiada/t).

- No estar incursos en cap tipus d’expedient disciplinari per part de les seves empreses ni per part del Col·legi.

 

El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el dia 31 de maig de 2011, i aquestes hauran de lliurar la documentació acreditativa al registre de la seu central del Col·legi o bé als de les delegacions territorials de Girona, Lleida, Manresa, Tarragona o Terres de l’Ebre.

 

Posteriorment, la Junta de Govern del Col·legi procedirà a designar els 2 nous membres entre les/els candidates/ts que obtinguin un major nombre de vots.

 

 

 

Compartir