Pestanyes primàries

Compartir
828 visitas
06
nov.
2020

Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, telemàtica, del Col·legi

 


Amb motiu de la pandèmia provocada per la COVID-19, vam haver de posposar l'Assemblea General Ordinària presencial que estava prevista pel 19 de març de 2020, aquesta es va reprogramar pel 22 de juliol, però tampoc es va poder realitzar presencialment per les restriccions sanitàries del moment, i és per això que s'ha optat per celebrar el mateix dia, en modalitat online, les assemblees ordinàries de l'any, i una extraordinària.

Així doncs, us informem que, per acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 22 d'octubre de 2020, es convoca l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, que -de conformitat amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis professionals- tindrà lloc de forma telemàtica (no presencial), el dia 25 de novembre de 2020, a les 16 h en primera convocatòria i a les 16.30 h en segona convocatòria, per tractar els següents punts de l'Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària del passat 12 de desembre de 2019

2. Informe de la degana i altres assumptes col·legials

3. Donar compte de l'auditoria comptable de l'exercici 2019

4. Traspàs del resultat de l'exercici 2019 a partida de "Reserva voluntària" i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l'any 2019

5. Donar compte de la Memòria 2019

6. Aprovació, si s'escau, del Pla d'actuació 2021

7. Aprovació, si s'escau, del Pressupost 2021 i preus de Productes i Serveis 2021

8. Aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació d'estatuts col·legials. Delegació a la Junta de Govern per a instar la inscripció de les modificacions al Registre de Col·legis Professionals del Departament de Justícia i per a modificar, integrar i subsanar aquelles errades materials que impedissin la inscripció, amb la limitació de no modificar el sentit de l'acord

9. Precs i preguntes

Us recordem que per accedir a la documentació realcionada amb cada punt de l'ordre del dia us heu d'identificar com a persones col·legiades.

L'Assemblea General Ordinària i Extraordinària es celebrarà mitjançant una plataforma especialitzada en la celebració d'Assemblees en entorns no presencials, contractada a aquests efectes pel Col·legi i que proporciona les mesures tècniques de seguretat i de validació de la identitat de les participants, tot garantint l'exercici dels seus drets de veu i vot i la protecció de les dades personals. 

Per a la participació a l'Assemblea caldrà que, a partir de divendres 13 de novembre efectueu el REGISTRE PREVI clicant a aquest enllaçTindreu temps fins les 12:00 h del dia 25 de novembre de 2020. En cas que vulgueu delegar el vot en una col·legiada que assisteixi a l'Assemblea caldrà que el registre s'efectuï abans de les 16:00 h del dia 24 de novembre de 2020.

Les condicions i instruccions per accedir i participar a l'Assemblea, amb indicació dels requeriments tècnics per a la connexió i altra informació útil, les trobareu a partir del 13 de novembre quan accediu al Portal, en el que també trobareu un test de compatibilitat del vostre equip informàtic per a que pugueu verificar els requisits que us fan falta amb suficient antelació.

 

Compartir