Compartir
780 visitas
02
jul.
2020

Consulta sobre la nova Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

 


El Col·legi, a través de la Comissió d'Infància i Família, hem obert un període de consulta perquè la col·legiatura feu les vostres aportacions i transmeteu les vostres opinions sobre projecte de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprovada en Consell de Ministres el passat 10 de juny. 

Aquesta llei ha generat molta expectació entre els diferents col·lectius professionals i organitzacions implicades en aquest àmbit. És un projecte de llei, que ha de seguir un tràmit parlamentari i, per tant, es poden realitzar esmenes al text. La Comisió del Congrès que s’encarregarà d’aquest projecte ja està constituïda i s’ha iniciat el termini per recollir aportacions a l’articulat.

Des del Consejo General de Trabajo Social s'ha demanat la col·laboració a tot els Col·legis de Treball Social per tal de sotmetre a consideració l’articulat i presentar de forma conjunta les consideracions.

 

Punts interessants d'aquesta Llei 

  • CAPÍTULO VII: Del ámbito de los servicios sociales Artículo 40. De los equipos de intervención.

1. Las Administraciones Públicas competentes dotarán a los servicios sociales de atención primaria de profesionales y equipos de intervención familiar y con la infancia y la adolescencia, especialmente entrenados en la detección precoz, valoración e intervención frente a la violencia ejercida sobre las personas menores de edad.

2. Los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, preferentemente, por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

  • CAPÍTULO IV: Del ámbito educativo Artículo 33. Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección.

1. Todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad, deberán tener un Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, que actuará bajo la supervisión de la persona que ostente la dirección o titularidad del centro.

2. Las Administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal.

Aquest capítol ha despertat especial interès en els diferents professionals de l’àmbit educatiu i en concret en les treballadores socials. Si bé, cal recordar que aquest projecte no indica quina professió ha de desenvolupar aquesta tasca i, per tant, com a col·lectiu es pot considerar una oportunitat per a la defensa de la nostra professió.

 

Com puc fer les meves aportacions?

Podeu enviar les vostres aportacions al correu de la Comissió, infanciaifamilia@coltscat.cat, com a màxim fins dilluns, 6 de juliol. 

Us animem a fer les vostres aportacions sobre aquests temes i d’altres que puguin suscitar interès per a la professió en relació amb aquest projecte de Llei que, sense dubte, és un avenç però que encara pot enriquir-se més amb les aportacions que poguem fer com a col·lectiu. 

 

 

 

Compartir