“Com a treballadores socials som testimonis diaris de l'incompliment del dret a l'habitatge i creiem que les mesures adoptades estan sent insuficients per fer front a aquest fenomen complex”

<p>.</p>

Verònica Vives i Janina Pinyol, referents de la Comissió d'Habitatge

L’habitatge és una de les principals preocupacions de la ciutadania i, recollint aquesta inquietud, el Col·legi disposa, primer com a subgrup i ara com a Comissió pròpia, d’un espai de reflexió i actuació dedicat a l'abordatge d'aquest tema des del treball social. Les dues referents de la Comissió ens expliquen quin són els objectius del grup i, també, com veuen la situació actual de l’habitatge. 

25
set.
2019

Verònica Vives és diplomada en Treball Social (UB) i té un Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària (UAB). Fa més de 10 anys que treballa a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, primer a la Direcció de Programes Socials i, actualment, com a treballadora social d’ajut d’especial d’urgència a la Direcció Operativa d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge. Ha treballat en Mediació Comunitària i en Cooperació Internacional.

 

Janina Pinyol és graduada en Treball Social i té un Màster en Polítiques Socials i Mediació Comunitària de la Universitat de Barcelona i un Màster amb intervenció amb col·lectius amb risc d’exclusió a la Universitat Oberta. Actualment exerceix com a treballadora social en el Departament d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge en situacions de violència masclista de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Forma part de la comissió des del primer trimestre del 2018, arran d’haver assistit a la presentació del primer Dictamen de treball social i habitatge.

1. Fins ara, éreu un subgrup dins de la Comissió de Serveis Socials Bàsics, quins han estat els motius per agafar entitat pròpia i convertir-vos en una Comissió?

(Verònica Vives) Tot es va iniciar el 2016, arran de l’interès d’un grup de treballadors socials, que provenien de diferents entitats, sobre la situació del treball social i l’habitatge. Per això se sol·licita al Col·legi teniu un espai de treball per reflexionar sobre el tema i és la Comissió de Serveis Socials Bàsics la que recull la proposta i ens proporciona aquest espai en forma de subgrup dins de la Comissió. Tots aquests anys en la Comissió ens ha permès conèixer, avançar i créixer. Posteriorment, la Mercè Cívit, referent de la Comissió, ens proposa la possibilitat de tenir entitat pròpia, per la complexitat i transversalitat de l’àmbit i per poder posicionar i situar el treball social davant del repte d’abordar l’exclusió residencial.

 

2. Quins objectius té la Comissió?

(Janina Pinyol) Tenim establerts diferents objectius que corresponen a les diferents línies de treball que estem seguint actualment. L’objectiu principal, però, és possibilitar un espai de reflexió, diàleg i anàlisi entre les professionals del treball social en matèria d’habitatge. També volem donar conèixer el posicionament públic del treball social davant de la situació actual de l’habitatge.

 

3. En quins projectes esteu treballant?

(Verònica Vives) A dia d’avui estem treballant l’elaboració i redacció d’un segon dictamen, amb l’objectiu d’actualitzar i visibilitzar la situació del treball social en matèria d’habitatge. També tenim previst continuar realitzant formacions i participar en accions que permetin exercir la denúncia social contra les situacions que vulneren drets i posen en risc d’exclusió social i residencial les persones i famílies ateses.

 

4. Com és l’equip de la Comissió?

(Janina Pinyol) Som un grup divers. Treballadores socials que en el nostre dia a dia abordem situacions d’habitatge, sobretot pel que fa a les situacions derivades del risc o pèrdua d’aquest. Treballem amb diferents col·lectius de població i des d’entitats, serveis i recursos diversos, tant de l’administració pública com entitats del tercer sector i moviments ciutadans. El nostre àmbit d’intervenció va des del món més local, situat principalment a l’àrea metropolitana (tot i que hi ha companyes de municipis més allunyats), fins a la Generalitat.

 

5. A l’estiu des de la Comissió es va fer un posicionament denunciant la vulneració sistemàtica del dret a l'habitatge. Estem en una situació d’emergència habitacional?

(Verònica Vives)  Malauradament la situació d'emergència habitacional continua sent molt greu. Com a treballadores socials som testimonis diaris de l'incompliment del dret a l'habitatge i creiem que les mesures adoptades estan sent insuficients per fer front a un fenòmen complex, estructural i multicausal com és la situació d’emergència habitacional.

 

6. Com s’està vivint aquesta situació des de les treballadores i treballadors socials?

(Janina Pinyol) Les treballadores socials tenim un paper important en l’acompanyament social a les famílies;  acompanyem en situacions d’alta complexitat, en els processos de dol per la pèrdua de l’habitatge i sovint amb recursos insuficients, ja sigui pel que fa a les mesures preventives, a alternatives habitacionals i a recursos personals. És per aquest motiu que defensem la necessitat d’incorporar professionals amb formació específica en els equips dels serveis socials bàsics, i en equips especialitzats en habitatge, com podrien ser les Oficines d’Habitatge, o en els serveis tècnics de valoració de recursos habitacional.

 

7. Des de la perspectiva del treball social, quines mesures caldria prendre per assegurar aquest dret?

(Verònica Vives)  Des del treball social continuarem denunciant la situació, exigint respostes adequades davant les situacions d’emergència habitacional, acompanyant a les persones afectades i donant suport a les entitats i moviments ciutadans que reivindiquen aquest dret. També continuarem fent propostes i actuacions concretes per tal de millorar els resultats en la intervenció.

Les mesures han d’anar encaminades a evitar la pèrdua de l’habitatge, garantir l’accés als subministraments bàsics, potenciar el lloguer social, ampliar parc públic d’habitatges, oferir un seguiment de qualitat. Des del treball social, creiem que hem de continuar en l’estudi i la diagnosi de la situació, creant protocols i línies d’actuació conjuntes entre els diferents agents implicats, així com també el treball en equip i coordinat entre serveis i administracions.

 

8. Què els diríeu a la gent que ens està llegint i que els pugui interessar formar part de la Comissió?

(Janina Pinyol) En la Comissió totes les professionals del treball social i tenim coses a dir. Cada una de nosaltres participa i aporta els seus coneixements i expertesa al grup, en funció de les seves possibilitats i disponibilitats. Es tracta d’una Comissió compromesa amb el treball social, i per tant, animaria a participa-hi a totes les treballadores socials que els interessi.