"Aquest Postgrau dota dels recursos necessaris per iniciar un nou camí en l'àmbit de la mediació"

<p>.</p>

Eva Noguera i Marcel Barjuan

L'Eva Noguera i el Marcel Barjuan ens donen les claus del Postgrau en Gestió de conflictes i Mediació familiar que a l'octubre de 2018 iniciarà la 4a edició. El proper 4 de juliol, a les 18h, se celebrarà a la seu del Col·legi una sessió informativa sobre la propera edició d'aquest postgrau. Més informació 

 
28
jun
2018

Eva Noguera

Mediadora i Treballadora Social.  Actualment, mediadora de conflictes en l’àmbit públic i privat de tipus comunitari, familiar i organitzacional. Té una llarga trajectòria professional com a treballadora social dins del departament de Justícia, de Salut i del tercer sector en Intervenció Familiar. Formadora en Mediació i Gestió de Conflictes en diversos espais universitaris, professionals i civils. Supervisora d’equips i professionals de la intervenció social i la mediació. Fundadora i directora de EsMediació, Gestió Integral de Conflictes, entitat que presta serveis comunitaris i, en l’àmbit familiar, de gestió de conflictes.

Marcel Barjuan

Mestre, educador social i mediador. Diplomat en Magisteri per la UVic. Postgrau en Mediació Familiar i Comunitària per la Universitat de Vic. Postgrau en maltractament infantil i violència de gènere per la UdG. Educador social d’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència. Coordinador del servei de Mediació Familiar del Consell Comarcal d’Osona. Inscrit al registre de mediadors públics del Centre de Mediació en Dret familiar de Catalunya. Professor dels graus d’Educació Social i Psicologia de la UVic.

 

1. Quina és la finalitat del postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar?

L’objectiu principal del Postgrau és la formació de noves professionals en l’àmbit de la mediació familiar. Totes les alumnes tenen els seus estudis universitaris de base i, a partir d’aquests i del seu bagatge i experiència pràctica i personal de cadascuna, es proporciona els coneixements, tècniques i habilitats necessàries per poder esdevenir un professional de qualitat. És molt important que cadascuna d’elles vegi les possibilitats d’aplicar els aprenentatges del postgrau en el seu àmbit. Així mateix, també es dota dels coneixements i recursos necessaris per, en cas que es vulgui, iniciar un nou camí com a professional liberal en l’àmbit de la mediació.

 

2. I com està organitzat?

Un dels grans trets característics del Postgrau és la seva modularitat: els estudis estan dividits en 5 grans mòduls (2 de generals, 2 d’específics i el final del TFP). L’alumnat pot escollir com fer el seguiment del Postgrau. Pot ser de forma continuada al llarg d’un curs; repartit en diferents cursos; per interès concret d’un bloc o mòdul per tal d’ampliar coneixements; com a complement d’altres Postgraus de mediació en algun altre àmbit; etc.

A banda d’aquesta organització modular, per facilitar la compatibilitat entre la formació i la vida laboral, el postgrau està impartit per professionals experts en Mediació de primera línia que aporten tots els seus coneixements i experiència a les alumnes.

 

3.Per què és necessària la figura del mediador?

La mediació i altres tècniques afins es posen al servei de la societat perquè les persones puguin resoldre els seus conflictes de forma dialogada i pacífica. Al mateix, aquesta figura ajuda a reduir i reconstruir aquells danys provocats pel conflicte que tenen a veure, en la majoria de les ocasions, amb pèrdues i dificultats en les relacions entre les persones que pateixen un conflicte.  

 

4. Creieu que el conflicte és molt present en la nostra societat?

El conflicte és present en totes les societats ja que és un fet normal en les relacions i la convivència. El que sí que pot ser diferent, segons cada societat, és la manera com es resol.
És evident que hi ha molts conflictes, però la proposta és cercar sistemes i eines que resolguin els conflictes i reparin els danys provocats a través del diàleg i la reconstrucció de les relacions.

 

5.El postgrau està molt enfocat cap a la mediació familiar? Per què?

L’actual Postgrau està enfocat i dirigit a totes aquelles professionals que es volen formar i especialitzar en l’àmbit de la mediació familiar. Aquest postgrau té els seus orígens en el que ja es feia anys enrere a la UVic-UCC. El nou impuls donat gràcies a l’aliança amb el TSCAT ha permès reenfocar-lo i dotar-lo de més professionals i recursos.

Tant les coordinadores i els coordinadors com la gran majoria del professorat desenvolupa la seva tasca professional en el dia a dia en l’àmbit familiar i de les persones, per això aquesta especialització.

 

6. Quina és la vostra tasca de coordinació?

La principal tasca és la programació del mateix, la selecció de l’equip docent i de les i els professionals participants, així com el seguiment, gestió i suport a totes elles i ells.També ens correspon fer el seguiment i acompanyament a les alumnes matriculades per tal de que mantinguin un ritme adequat d’aprenentatge durant el curs, així com preparar-les per encarar i preparar el millor possible el Treball Final de Postgrau.

 

7.Quines modificacions heu inclòs respecte les edicions anteriors?

S’ha mirat d’optimitzar la distribució dels blocs i mòduls, així l’alumnat percebrà una millora en la continuïtat i fluïdesa del programa. Al mateix temps, també hi haurà menys temps entre bloc i bloc, fet que obligarà a un major treball individual però reduint la possibilitat de “desconnexió”.

També s’han introduït la possibilitat de realització de pràctiques en serveis de Mediació amb l’objectiu que l’alumne pugui triar entre fer el treball de final de postgrau o bé les pràctiques.

Un altre punt és que constantment es revisa la selecció dels docents: la nostra obligació és procurar que l’alumnat rebi el contingut del postgrau per part de les i els millors professionals possibles.

 

8.Què els hi diríeu a les treballadores socials que estan llegint aquesta entrevista, per animar-les a cursar aquesta edició del postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar?

La mediació és un mètode diferent al Treball Social i també té objectius diferents, però les eines mediadores i la gestió de conflictes són elements de la intervenció social que són necessàries per al desenvolupament de la seva tasca.
Tant per dedicar-se a la Mediació com per incorporar eines per a la millora en la seva intervenció en l’àmbit social, el postgrau és un programa formatiu de molt interès i que de ben segur els aportarà coneixements i habilitats que transformaran la seva mirada en la intervenció i fins hi tot els resultats de la mateixa seran més òptims.