Compartir
1499 visitas
12
des.
2018

Actualització del llistat de pèrits per al 2019

 


El Col·legi hem posat en marxa el procés d’actualització de la nostra llista de pèrits per al 2019 i que s'envia anualment al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquesta actualització és tant per a la llista que preveu la Llei d’Enjudiciament Civil (arts. 341 i ss.), com per a la dels pèrits que estan disposats a actuar en els supòsits i condicions de l’Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament de peritatges a càrrec del Departament de Justícia. 

Donar-se d'alta, renovar o donar-se de baixa

Si vols donar-te d'alta a la llista s'ha d'enviar la següent documentació a l'adreça de correu electrònic catalunya@tscat.cat fins el 24 de desembre de 2018: 

 

En canvi, si vols renovar la teva inscripció a aquestes llistes, has d’enviar el document de Sol·licitud d’alta amb les dades actualitzades e incorporant la formació realitzada en qualsevol d'aquestes especialitats (peritatge de família i peritatge d’incapacitacions). Si no rebem cap comunicació per tramitar la renovació entendrem que es vol donar de baixa del registre.

Finalment, si es vol tramitar la baixa només s'ha d'enviar un correu electrònic a catalunya@tscat.cat incloent les dades personals.

Consideracions legals a tenir en compte

  • La incorporació al torn d'intervenció com a pèrit en dictamen pericial social és totalment voluntària i, en el moment que el/la professional s’inscriu està subjecte a les obligacions que legalment corresponguin.
  • Només es podrà excusar el nomenament per causes previstes legalment (LEC)
  • En cas que no s’accepti sense causa justificada, es perdrà el torn a la llista i en cas de reiteració serà exclòs, sense prejudici de les mesures que pugui prendre l’ordre judicial.
  • La indicació de l’àmbit territorial s’ha de fer en funció del domicili professional, per tant el desplaçament respecte l’òrgan judicial no ha de ser un impediment per aceptar l’encàrrec.

 

Més informació sobre la llista de pèrits del Col·legi 

Per a consultes, podeu escriure a catalunya@tscat.cat o trucar al 93 318 55 93 

 

 

Compartir