Actes

Actes destacats

22-1-2020

El proper 22 de gener durem a terme l'últim debat del cicle "Dones en diàleg". Aquest cicle, impulsat per l'equip de gènere del Col·legi, ha permès debatre sobre temes com la salut, les violències sexuals o la corresponsabilitat i els treballs de cura des de la perspectiva de gènere. 

En aquest darrer debat el tema a tractar serà el fenòmen del sensellarisme, amb la participació de:

  • Clara Naya, coordinadora de l'Associació Lola, no estàs sola
  • Ma Virginia Matulic, professora i investigadora de la UFR Treball Social de la UB
  • Irantzu Varela, periodista i feminista.

Obrirà la sessió la degana del Col·legi, Conchita Peña, i la moderarà la vicedegana, Marga Garcia.

30-1-2020

El dijous 30 de gener de 2020 tindrà lloc l'Assemblea General Ordinària a la Delegació de Les Terres de l'Ebre, a les 16:00h, en primera convocatòria i a les 17:00h. en segona.

 

L'ordre del dia serà el següent:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea Informativa Terres de l’Ebre del 14 de febrer del 2019.

2. Altes i baixes col·legials a les TE 2019

3. Justificació econòmica 2019

4. Activitats realitzades al 2019

5. Pla d'Actuació 2020

6. Informe de la Vicedegana

7. Precs i preguntes

 

Us esperem!!!

30-1-2020

Presentació del programa "Envelliment actiu" de la Fundació Autisme Mas Casadevall, així com de l'exposició dels reptes que es presenten en aquesta "etapa invisible" per a la societat de les persones amb TEA i DI.

Es parlarà també dels estudis i de la situació actual i de l'experiència a Mas Casadevall en ambdues etapes i del programa d'envelliment actiu del Mas.

Tots els actes

Barcelona, 22/01/2020

El dimecres 22 de gener celebrarem el darrer debat del cicle "Dones en diàleg" i que es dedicarà al tema de sense llar. 

Tortosa, 30/01/2020

La Delegació de Terres de l'Ebre celebrarà l'Assemblea General Ordinària el proper 30 de gener de 2020.

Girona, 30/01/2020

Presentació del programa "Envelliment actiu" de la Fundació Autisme Mas Casadevall, així com de l'exposició dels reptes que es presenten en aquesta "etapa invisible" per a la societat de les persones amb TEA i DI.

Es parlarà també dels estudis i de la situació actual i de l'experiència a Mas Casadevall en ambdues etapes i del programa d'envelliment actiu del Mas.

Girona, 20/02/2020

La mort ha estat sempre un tema tabú per a la societat, però el cert és que la mort és un procés natural amb el qual tota persona tard o d'hora s'acaba trobant.

Aquesta xerrada organitzada per la Delegació de Girona del Col.legi de Treball Social, juntament amb l’Associació Dret a Morir Dignament (DMD), pretén desestigmatitzar la mort i facilitar el diàleg, agafant com a fil conductor el dret a una mort digna. 

 

Orientació i Borsa de Treball