El treball social a Catalunya 1932-1978
01
febr.
2009

Treball social a Catalunya 1932-1978

Josep Manuel Barbero, Montse Feu i Col·laboradores

Body

En els darrers temps s‟ha publicat alguna cosa respecte del Treball Social a partir de 1979, mentre que del període anterior hi ha un buit molt més important. Per això, quan el Col·legi de Diplomats en Treball Social de Catalunya ens va demanar que féssim una recerca i una publicació sobre el Treball Social d‟abans de la democràcia, vam considerar que era una idea molt encertada que representava un avenç en el coneixement disciplinar. 

Orientació i Borsa de Treball