RTS 213 - Català
06
set.
2018

RTS 213 - Català

Treball Social, professió

Body

Quan pensem i parlem de treball social és inevitable fer-ho des de l’imaginari de tots aquells que, d’una manera o altra, el fan possible i tenint en compte les tasques que duen a terme. Els que investiguen, creen coneixement i fan docència. Els que planifiquen i els que coneixen l’àmbit de primera mà, treballant cos a cos amb la ciutadania. Tots els que davant dels nous reptes d’un canvi social imparable es qüestionen i cerquen nous camins per contribuir a construir una societat més justa. Són, som, els professionals del treball social.

Avui posem la mirada sobre nosaltres. Volem mirar-nos i pensar-nos com a professionals i per això volem plantejar quin és el perfil professional que caldria. Per poder-ho fer amb tranquil·litat i sense pressa, hi dediquem dos números, els darrers del nostre equip de redacció de la RTS.