23
gen.
2017

RTS 207 - Català

drets socials, justícia social

Body

Aquesta  nova edició reflexiona sobre els drets socials i la justícia social.

En un moment en què s’està treballant per posar les bases d’una constitucionalització dels drets socials, en la qual el Col·legi ha estat partícip molt activament, es planteja des de la RTS què fem els professionals davant la pèrdua i violació dels drets de les persones. Si bé és cert que patim la pèrdua de tota mena de drets, també és cert que els drets socials no gaudeixen de la mateixa protecció que els drets civils i polítics, sent aquests primers més febles i, per tant, mereixedors d’una atenció especial per part nostra, i hem de vetllar per garantir-los.