12
jul.
2016

RTS 206 Català

atenció integral, sanitària

Body

En el número que ara us presentem aquest procés previ ha estat especialment intens, parlar de models d’intervenció integral entre el sistema de serveis socials i el sistema de salut és un tema d’absoluta actualitat, un tema especialment controvertit que genera fílies i fòbies, esperances de renovació de la professió i por a una pèrdua d’identitat i d’espai professional, expectatives de millora en l’atenció a l’usuari i desconfiances en relació amb la deriva de les polítiques socials i sanitàries. És un tema apassionant… i possiblement no prou pensat des de dins de casa nostra, des de la nostra disciplina.