20
des.
2015

RTS 204 Català

Body

Recentment s’ha celebrat el 25è aniversari de la Convenció sobre els drets dels infants que va promulgar l’Organització de les Nacions Unides, un conveni internacional de caràcter vinculant per als estats que l’hagin ratificat (l’Estat espanyol el va ratificar el 30 de novembre de 1990)...