01
ag.
2014

RTS 202 Català

Body

A Catalunya sempre s’ha mostrat interès pel coneixement i el desenvolupament de les polítiques socials, el benestar social, els serveis socials i el treball social d’altres països. Prova d’això és que, tant des del naixement de centres de formació com des de l’inicide la intervenció social, sovints’ha mirat envers una varietat àmplia de països europeus i americans.