01
abr.
2014

RTS 201 Català

Body

El treball social amb grups ha estat des de sempre una de les modalitats clàssiques en la pràctica del treball social, però darrerament hi ha la impressió, entre molts professionals, que el treball social amb grups ha esdevingut una pràctica ocasional i molt pel darrera del treball social individual. Des de la RTS hem volgut reivindi- car la força que suposa el treball amb grups per a la consecució dels nostres objec- tius, tenint-ne en compte la metodologia i modalitats, tant a nivell teòric com exposant valuoses pràctiques portades a terme per treballadors socials de diferents camps de treball.