01
des.
2013

RTS 200 Català

Body

En els nostres últims números, i especialment en el monogràfic sobre la crisi, hem anat tractant en diversos articles com aquesta situació brutal de precarietat econò- mica i social que estem patint afecta la nostra tasca professional i com sacseja els fonaments de l’Estat del Benestar. En ocasió del número 200, ens ha semblat adient seguir aprofundint en aquest context de crisi que no amaina i ens obliga a refle- xionar sobre la situació en què es troba l’Estat del Benestar, a repensar-lo i a inten- tar albirar nous horitzons per al treball social.