01
abr.
2013

RTS 198 Català

Body

Dèiem en l’editorial del número anterior, el primer sobre treball social amb famí- lies, que era necessari repensar la nostra intervenció en aquest camp i considerar les respostes i les tècniques que podem oferir per tal d’afrontar la nova realitat, tant en la diversitat de models familiars com en referència al moment de crisi econòmi- ca i desaparició creixent de drets que ja teníem consolidats o d’altres que tot just començàvem a gaudir.