01
des.
2012

RTS 197 Català

Body

En aquest número iniciem una nova etapa de la RTS, la digital, i ho fem amb un tema que al llarg de la història del treball social ha estat ininterrompudament present com a subjecte de la nostra intervenció: el treball amb famílies.

El model tradicional de família ha canviat. Des de la segona meitat del segle XX i fins ara, han anat sorgint noves formes de família i alhora noves conductes famili- ars. Famílies monoparentals, llars unipersonals, famílies reconstruïdes, cònjuges del mateix sexe, famílies adoptives, famílies deslocalitzades i altres models. Aquest canvi és fruit d’un context social, econòmic, polític i cultural que ha suposat grans canvis, com la incorporació generalitzada de la dona al món laboral, el control de la natalitat, la difuminació dels rols dins la família, el divorci, el matrimoni homo- sexual i les migracions. 

Orientació i Borsa de Treball