01
ag.
2012

RTS 196 Català

Body

El tema que presentem en aquest número de la revista, Formació i compromís, bases per al creixement professional, creiem que és del tot oportú. Els nous escenaris de l’Espai Europeu d’Educació Superior estan aportant canvis en els continguts i l’or- ganització dels estudis universitaris, reforcen la formació de base i obren nous itineraris que permeten accedir a nivells acadèmics superiors, en els quals la do- cència i la recerca han de ser fonamentals per enfortir la identitat i la presència del treball social a la nostra societat.