01
des.
2011

RTS 194 Bilingüe

Body

En aquest número teníem previst parlar de l’especialització en treball social, tema important que tractarem en un proper número de la revista durant l’any 2012, però la situació social i econòmica actual ha fet que el comitè de redacció de la revista decideixi canviar el tema d’aquest número. La gran reducció de recursos destinats al benestar de la ciutadania i el creixent malestar social causat per la crisi económica són temes que en el moment actual mereixien ser tractats a la nostra revista.