01
abr.
2011

RTS 192 Bilingüe

Body

Aquest número el dediquem a parlar de la recerca. Creiem que el pas de diplomatura a ensenyament de grau configura un nou escenari en el qual els futurs graduats en Treball Social quedaran anivellats amb altres disciplines amb major tradició investigadora. És un bon moment, doncs, per reflexionar sobre les nostres potencialitats i limitacions en el terreny de la recerca.