01
abr.
2008

RTS 183 Bilingüe

Body

Aquest és el segon número de la revista que dediquem a la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència, LAAP.

Orientació i Borsa de Treball