01
jul.
2007

RTS 181 Bilingüe

Body

La Unió Europea defineix l’exclusió social com “La situació de persones i grups en els quals els recursos econòmics, socials i culturals són molt limitats i resten en l’exclusió de les formes de vida considerades acceptables en la societat en què vivim”. Aquest concepte no inclou només la pobresa, sinó també l’accés als Drets socials com són pensions, feina, habitatge, salut, educació, serveis socials, etc.

Orientació i Borsa de Treball