22
març
2019

Recomanació col·legial per a la confecció i presentació d'Informes Socials

Body

Aquest document té com a objectiu difondre les especificacions bàsiques que ha contenir un informe social, tant pel que fa al contingut com a la forma. En aquestes recomanacions es recullen els principis ètics, característiques, tipologies, estructura, procés de redacció, així com bibliografia que pot ser d'utilitat. 

"Recomanació col·legial per a la confecció d'informes socials" és una publicació viva que s'anirà actualitzant amb fitxes per cadascuna de les especificitats que pot tenir un informe social en funció de l'àmbit d'intervenció (habitatge, incapacitacions, protecció de menors, etc.). 

Les autores i autor d'aquest document són M.Teresa Massons Rabassa, Anna Mata Romeu i Juan Manuel Rivera Puerto. 

 

 

Orientació i Borsa de Treball