28
des.
2016

La formació de supervisores

Carmina Puig Cruells i Amparo Porcel Mundó
formació, supervisió

Body

Aquest monogràfic vol posar en valor la supervisió com un espai de reflexió, revisió i contenció de la pràctica en què es treballa des de l’acció social i pretén deixar registrada i sistematitzada l’experiència de formació en l’àmbit de la supervisió i el treball social que el Col·legi va dur a terme durant els cursos 2013-2015.

Orientació i Borsa de Treball