13
febr.
2018

Habitatge i Treball Social

Treball Social, habitatge

Body

El 17 d’abril de 2016 des de la Comissió de Serveis Socials Bàsics es va elaborar un dictamen sobre l’aplicació de la Llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica. Seguint aquesta mateixa línia, però en aquesta ocasió sobre treball social i habitatge, es va dur a terme una jornada de treball el dia 22 de febrer de 2017.

Vam poder comptar amb la participació de diferents professionals1 de serveis socials bàsics i de serveis socials especialitzats. Provenien tant de l’Agència d’Habitatge de Catalunya com d’ajuntaments de municipis petits (menys de 20.000 habitants), mitjans (entre 20.000 i 50.000 habitants) i grans (més de 50.000 habitants). Hi va haver una àmplia representació del territori català, principalment de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i també es va comptar amb la representació de Lleida, Tarragona i Girona. 

La sessió de treball es va organitzar amb l’objectiu d’elaborar un mapa de la situació actual en relació amb tres punts:

1. La figura del treballador social en matèria d’habitatge: abordatge des dels serveis socials bàsics del temes relacionats amb habitatge, organització.

2. Abordatge dels desnonaments: circuits, recursos, encàrrec de les institucions. Posicionament dels treballadors socials en el moment del llançament.

3. Posicionament dels treballadors socials en l’ocupació d’habitatges: circuits, recursos i encàrrec que ens trobem.