10
gen.
1999

Guia pràctica de reconeixement de minusvalidesa

discapacitat

Body

Amb aquest document es vol divulgar el contingut del Real Decreto 1971/1999 i crear una eina útil de treball orientativa per a les i els treballadors socials que han d’elaborar informes sobre la situació social de les persones amb discapacitat, perquè coneguin quins són els criteris de valoració més importants per reconèixer el grau de minusvalidesa a una persona. A un altre nivell, i en el paper de mediador del Treballador Social, creiem que cal que coneguem quins elements mèdics i psicològics es consideren rellevants i n’informem els professionals que atenen els nostres usuaris i realitzaran els seus respectius informes tècnics.