10
gen.
1997

Anàlisi del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) a Catalunya

SAD, servei atenció domiciliària

Body

Document elaborat pel Grup de Treball de l’Àmbit de les Discapacitats del Col·legi.  El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt organitzat i coordinat de funcions, assistencials, educatives, preventives i socialitzadores, que es realitzen en el domicili de l’usuari amb la finalitat de prestar suport personal i social, atenció i ajuda a persones o famílies en situació de falta d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Orientació i Borsa de Treball