Comissions i Grups de Treball

Les Comissions són creades per la Junta de Govern i tenen com a objectiu desenvolupar una activitat concreta i limitada en el temps. Solen estar coordinades per un membre de la Junta, consten d’un mínim de 10 persones col·legiades i la seva actuació es desenvolupa sobre tot Catalunya o sobre un territori concret.

Totes les col·legiades i col·legiats poden fer-se membres de les Comissions o proposar la creació de noves Comissions a la Junta de Govern per escrit. Per a més informació envieu un correu a catalunya@tscat.cat

Descarrega't el document de principis transversal "Reflexions sobre el treball social, aquí i ara: posicionament necessari", elaborat per les totes les Comissions dins de l'espai d'Intercomissions i que es va presentar el 27 d'abril del 2022.