Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Barcelona,  
27/11/2017

Data: 27 de novembre de 2017

Gratuït per a persones col·legiades i precol·legiades

Adreçat a:

Professionals col·legiades i precol·legiades que estiguin en situació de recerca de feina i aquelles que estiguin en un moment de canvi laboral.

Girona,  
29/11/2017

Data: 29 de novembre de 2017

Gratuït per a persones col·legiades i precol·legiades

Adreçat a:

Professionals col·legiades i precol·legiades que estiguin en situació de recerca de feina i aquelles que estiguin en un moment de canvi laboral.

Barcelona,  
04/12/2017

Dates: 4, 11, 14 i 18 de desembre de 2017

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció,...

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llurs família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/147/2017 i data 14 de juny de 2017.


Tots els cursos

Exemple: 25/11/2017
Exemple: 25/11/2017
Barcelona,  
27/11/2017

Data: 27 de novembre de 2017

Gratuït per a persones col·legiades i precol·legiades

Adreçat a:

Professionals col·legiades i precol·legiades que estiguin en situació de recerca de feina i aquelles que estiguin en un moment de canvi laboral.

Girona,  
29/11/2017

Data: 29 de novembre de 2017

Gratuït per a persones col·legiades i precol·legiades

Adreçat a:

Professionals col·legiades i precol·legiades que estiguin en situació de recerca de feina i aquelles que estiguin en un moment de canvi laboral.

Barcelona,  
04/12/2017

Dates: 4, 11, 14 i 18 de desembre de 2017

Els i les treballadors/res socials (TS) que desenvolupen la seva tasca professional dins de centres residencials per a la gent gran són professionals referents al llarg de tot el procés d’acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre; promovent el desenvolupament de les capacitats de les persones, facilitant la seva adaptació, vetllant pels drets i deures de la persona, vetllant per la continuïtat de l’atenció,...

En aquest curs ens aproximarem a la realitat que acompanya a la persona gran i a llurs família durant el procés d’atenció en el centre, des de l’acollida i fins al comiat.

Aquesta formació té atorgat el Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/147/2017 i data 14 de juny de 2017.

Barcelona,  
05/12/2017

Dates: 5, 12 i 19 de desembre de 2017

L’objectiu general d’aquest curs és oferir una perspectiva actualitzada dels diversos models i orientacions teòriques que planteja la disciplina del Treball Social per intervenir en l’àmbit de la salut mental. D’aquesta manera es pretén facilitar en el/la professional l’adquisició d’un ventall més ampli de possibilitats per a l seva actuació.

 

Aquesta formació te atorgat el  Reconeixement d’Interès Sanitari amb número de registre 9002S/242/2017​

Lleida,  
19/12/2017

Data: 19 de desembre de 2017

La visió és un mitjà per dur a terme una projecció cap el futur respecte a una situació actual que es vol canviar o millorar. És una estratègia que ens permet saber cap a on es vol anar i quins són els objectius a complir, en especial en entorns d'incertesa, on no resulta fàcil fer una planificació estratègica.
Tenir visió significa preguntar-se constantment si s'està fent el que és correcte per assolir els objectius, i fer servir tota la nostra creativitat i intuïció per respondre efectivament a aquests objectius, construir una perspectiva o reflexionar sobre la possibilitat d'una nova posició diferent a l'actual, per aconseguir un pla d'acció que orienti les conductes dels que el segueixen cap a un nivell superior d'efectivitat.

Barcelona,  
19/12/2017

Dates: 19 i 22 de desembre de 2017

Objectius:

Explorar una actitud d’escolta interna per tal de millorar la pràctica professional

Girona,  
12/01/2018
  • Dates: 12 i 19 de gener de 2018 de 15.30 a 20.30 i 13 i 20 de gener de 2018 de 9 a 14 hores
  • Objectius
  • - Saber dissenyar processos de detecció de necessitats en la planificació professional.
  • - Conèixer i  comprendre els conceptes, teories i metodologies de planificació-intervenció-avaluació existents dins de la disciplina professional. 
  • - Ésser capaç de planificar i executar actuacions dins del camp social, per a, posteriorment, procedir a la seva avaluació i disseny de noves intervencions. 
Barcelona,  
15/01/2018

Dates: 15 de gener, 12 de febrer, 12 de març, 16 d'abril, 14 de maig, 11 de juny, 17 de setembre, 15 d'octubre de 2018

Espai grupal de treball entorn la pràctica professional en Gestió Alternativa de Conflictes (GAC)  i  Mediació .

Aquest és un espai d’anàlisi i reflexió de la practica professional que té per objectiu la millora de la praxis dels Mediadors/res a través de  l’intercanvi i l’aprenentatge de coneixements tècnics i metodològics constitutius de les bones pràctiques. Alhora és un espai de suport i  assessorament professional entorn els reptes i  les dificultats de l’exercici professional.  

Aquest espai és per a mediadores i mediadors que vulguin ser supervisades.

Barcelona,  
15/01/2018

Dates: 15, 18, 29 de gener i 1 i 5 de febrer de 2018 

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines. 

Barcelona,  
14/02/2018

Dates:  Els dies 14, 21, 28 de febrer i de 17 a 20.30 hores el 7 i 14 de març del 2018  de 17 a 20 hores

Partint del repte de fer una xerrada o presentació en públic treballarem les principals habilitats de comunicació i d'expressió personal, amb l'objectiu general d'optimitzar la claredat del nostre missatge i la seguretat i eficàcia a l'exposar les idees sigui quin sigui el context o situació.