Formació | TSCAT

Esteu aquí

Formació


Cursos destacats

Barcelona,  
26/02/2018

Dates:26 de febrer, 26 de març, 23 d'abril, 28 de maig, 25 de juny, 17 de setembre, 29 d'octubre, 19 de novembre de 2018

Espai grupal de treball entorn la pràctica professional en Gestió Alternativa de Conflictes (GAC)  i  Mediació .

Aquest és un espai d’anàlisi i reflexió de la practica professional que té per objectiu la millora de la praxis dels Mediadors/res a través de  l’intercanvi i l’aprenentatge de coneixements tècnics i metodològics constitutius de les bones pràctiques. Alhora és un espai de suport i  assessorament professional entorn els reptes i  les dificultats de l’exercici professional.  

Aquest espai és per a mediadores i mediadors que vulguin ser supervisades.

Barcelona,  
26/02/2018
 • Dates: 26 de febrer, 5, 12, 19 i 26 de març 
 • Conèixer que és el grau de discapacitat
 • Aprendre els recursos que se’n deriven de l’aprovació del grau de discapacitat
 • Conèixer la xarxa professional de la discapacitat
 • Treballar amb casos pràctics per tal d’aproximar-nos a la realitat de la tasca del treballador social amb el greu de discapacitat.
Barcelona,  
27/02/2018

​Dates: 27 de febrer de 2018

Gratuït per a col·legiats/des i precol·legiats/des

Adreçat:

Professionals col·legiats que estiguin en situació de recerca de feina, i aquells que estiguin en un moment de canvi de feina, als precol·legiats que properament s’incorporaran al món laboral.


Tots els cursos

Exemple: 22/02/2018
Exemple: 22/02/2018
Lleida,  
20/02/2018

Dates: 20 de febrer, 17 d’abril, 5 de juny i 3 de juliol 2018

Sessions bimensuals de 5h de duració  de 9.15 a 14.15

Descripció:

El grup de seguiment està adreçats aquells alumnes que han assolit els coneixements teòrics i pràctics de com a mínim 2 dels 3  nivells formatius en la formació de “Genosociogrames familiars des de la bio-psico-genealogia” i volen trobar un espai de pràctica supervisada que els ajudi a anar integrant l’anàlisi des de la bio-psico-genealogia com a un nou paradigma complementari al abordatge bio-psico-social, ampliant la comprensió de les dinàmiques relacionals en el si d’una família.

Som agents de canvi i el nostre principal recurs com a treballador socials és el propi professional, amb el grup de seguiment el  professional assoleix un nivell de profunditat en el maneig del genosociograma des d’on incidir en, en primera instància en els propis processos personals per poder estar en condicions d’incidir en els processos de canvi  de les famílies i/o individus.

Lleida,  
20/02/2018

Data: 20 de febrer de 2018

Gratuït per a col·legiats/des i precol·legiats/des

Adreçat:

Professionals col·legiats que estiguin en situació de recerca de feina, i aquells que estiguin en un moment de canvi per millora professional. Obert als precol·legiats que properament s’incorporaran al món laboral.

Barcelona,  
26/02/2018

Dates:26 de febrer, 26 de març, 23 d'abril, 28 de maig, 25 de juny, 17 de setembre, 29 d'octubre, 19 de novembre de 2018

Espai grupal de treball entorn la pràctica professional en Gestió Alternativa de Conflictes (GAC)  i  Mediació .

Aquest és un espai d’anàlisi i reflexió de la practica professional que té per objectiu la millora de la praxis dels Mediadors/res a través de  l’intercanvi i l’aprenentatge de coneixements tècnics i metodològics constitutius de les bones pràctiques. Alhora és un espai de suport i  assessorament professional entorn els reptes i  les dificultats de l’exercici professional.  

Aquest espai és per a mediadores i mediadors que vulguin ser supervisades.

Barcelona,  
26/02/2018
 • Dates: 26 de febrer, 5, 12, 19 i 26 de març 
 • Conèixer que és el grau de discapacitat
 • Aprendre els recursos que se’n deriven de l’aprovació del grau de discapacitat
 • Conèixer la xarxa professional de la discapacitat
 • Treballar amb casos pràctics per tal d’aproximar-nos a la realitat de la tasca del treballador social amb el greu de discapacitat.
Barcelona,  
27/02/2018

​Dates: 27 de febrer de 2018

Gratuït per a col·legiats/des i precol·legiats/des

Adreçat:

Professionals col·legiats que estiguin en situació de recerca de feina, i aquells que estiguin en un moment de canvi de feina, als precol·legiats que properament s’incorporaran al món laboral.

Girona,  
28/02/2018

Data: 28 de febrer de 2018

Gratuït per a col·legiats/des i precol·legiats/des

L’entrevista de feina és un pas important al que t’enfrontes a l’hora de trobar un nou objectiu professional, per aquesta raó és fonamental preparar-te correctament per saber superar-la de forma eficaç i demostrar la teva adequació al lloc de treball.

Barcelona,  
01/03/2018

Dates: 1,8 i 15 de març

Programa:

 1. La diagnosi. Punt de partida de l’informe.
Lleida,  
01/03/2018

 

Dates:  1, 8, 15, 22 de març de 2018

Els treballadors socials som agents de canvi a la nostra societat. El canvi va orientat a la millora i optimització de recursos personals i comunitaris.

Incidim des d’una visió bio-psico-social a la realitat en la que treballem. 

Tarragona,  
06/03/2018

Dates: 6 de març de 2018

Gratuït per a col·legiats/des i precol·legiats/des

Adreçat:

Professionals col·legiats que estiguin en situació de recerca de feina, i aquells que estiguin en un moment de canvi de feina, als precol·legiats que properament s’incorporaran al món laboral.

Girona,  
13/03/2018

Dates: 13, 15, 20, 22, 27  de març

Situacions tràgiques com les catàstrofes, desastres, accidents, incendis, atemptats, inundacions són fets traumàtics i provoquen de forma immediata l'existència de necessitats, que precisen d'una intervenció psicosocial per poder ser ateses. Les respostes a aquestes necessitats sortides en l'emergència requeriran de professionals de diferents disciplines.